Discussiebijeenkomst HP6 over aanstaande huurverhoging

Op maandag 9 maart organiseerde Huurdersvereniging Poort6 (HP6) een bijeenkomst voor de wijkraden en bewonerscommissies. Onderwerp van gesprek was de aanstaande huurverhoging. Sprekers op deze avond waren René Wiersema (directeur Poort6), Eva Dansen (wethouder), Hans Weevers (adviseur Woonbond) en Remi Poppe (oud kamerlid SP), onder leiding van Albert den Teuling, voorzitter HP6.

In onderhandeling met Poort6
Voor 1 mei valt bij alle huurders van Poort6 de huurverhoging in de bus. Werk aan de winkel voor HP6, want de huurverhoging is een hot item. Albert den Teuling: “We zijn een paar weken geleden al gestart met de eerste besprekingen over de huurverhoging. Daarbij vinden wij het belangrijk om onze achterban te raadplegen zodat wij met hun input de onderhandelingen in kunnen gaan. Er ligt een flink aantal zorgpunten op tafel. Dat is duidelijk. En dan hebben we het niet alleen over de lage inkomens, maar bijvoorbeeld ook over de lage middeninkomens met studerende kinderen. De betaalbaarheid van wonen staat onder druk en de vraag is wat we daaraan kunnen doen. We richten ons nu vooral op de aanstaande huurverhoging, maar daarna gaan we ook in gesprek met Poort6 over het huurbeleid op de langere termijn”.

Aantal woningen per categorie blijft gelijk
DSC_0058René Wiersema lichtte tijdens de avond toe hoe de huurverhoging wordt opgebouwd. Deze bestaat uit het inflatiecijfer (1%), een basis huurverhoging en een inkomensafhankelijke huurverhoging. Hoe hoog deze uitvalt, dat wordt de komende weken vastgesteld na overleg met HP6. Poort6 gaf tijdens de bijeenkomst aan dat de woningen zijn onderverdeeld in vier categorieën: goedkoop (< € 389,05), betaalbaar (tussen € 389,05 en
€ 596,75), middelduur (tussen € 596,75 en € 699,48) en duur (boven de € 699,48). Het uitgangspunt van Poort6 is dat zij ervoor willen zorgen dat woningen niet boven deze huurprijsgrens uitkomen, zodat het aantal woningen per categorie hetzelfde blijft. René Wiersema: “We moeten het juiste evenwicht vinden. We willen enerzijds een fatsoenlijke woning voor een nette prijs in een goede woonomgeving bieden en anderzijds moeten we ervoor zorgen dat we ook in de toekomst kunnen blijven bestaan”.

Waar zitten de knelpunten?
Hans Weevers:“Steeds meer mensen komen in de knel. Zo’n 23% van de mensen betaalt meer dan 30% van hun inkomen aan huur. Diverse instituten waarschuwen voor toenemende armoede. Niet alleen de minima hebben het moeilijk, maar ook de lagere middeninkomens. Het is belangrijk om samen met Poort6 te kijken waar de grootste knelpunten zitten en welke mogelijkheden er zijn om daar wat aan te doen. Eva Dansen, voegde daaraan toe dat het niet alleen gaat om de huurverhoging, maar ook om woonlasten in zijn totaliteit. “Ik ben blij met het uitgangspunt van Poort6 dat woningen niet boven de huurprijsgrens uit gaan komen. Mijn grootste zorg is namelijk dat we te weinig goedkope en betaalbare woningen overhouden”.

RDSC_0030emi Poppe benadrukte tijdens de bijeenkomst dat goedkoop al duur is voor een hoop mensen.  “Steeds meer bewoners moeten een betalingsregeling treffen omdat ze moeite hebben om de huur te betalen. Kan de sociale huisvesting nog wel blijven bestaan als we zo nog 6 of 7 jaar doorgaan? Daarom is de SP ook met een landelijke actie bezig om ervoor te zorgen dat de sociale volkshuisvesting weer sociaal wordt”.

Met elkaar in gesprek
De komende weken gaat HP6 verder in overleg met Poort6. Albert den Teuling: “De huurverhoging gaat dit jaar in ieder geval iets lager uitvallen dan vorig jaar, maar het blijft een huurverhoging. Daarom moeten we echt met elkaar in gesprek om te kijken welke groepen we wat kunnen ontlasten. Daar zit voor ons de uitdaging. We zijn als HP6 wel blij met de toezegging van Poort6 om ook dit jaar de inzet van een budgetcoach mogelijk te maken. Die heeft vorig jaar goed werk verricht voor ruim 50 bewoners om hen te helpen bij het op orde krijgen van hun financiën”.