Discussie over meting draagvlak bij renovaties

De afgelopen weken heeft de Tweede Kamer gedebatteerd over aanpassing van het instemmingsrecht voor huurders. De Woonbond wil dat dit recht voor huurders behouden blijft.

De partijen in de Tweede Kamer hebben in de afgelopen weken gesproken over de voortgang van het Klimaatakkoord. Eén van de onderwerpen waar de Kamer over discussieert, is of het instemmingsrecht voor huurders bij renovatievoorstellen van de verhuurder aangepast moet worden. De Woonbond vindt het belangrijk om dit recht voor huurders te behouden. De Woonbond heeft daarom op 6 februari een brief (zie download hiernaast) aan de woordvoerders van de partijen in de Kamer die over wonen gaan, gestuurd.

70% huurders moet instemmen met renovatievoorstel

Renovaties gooien veel overhoop en het is dus nodig om daar goede afspraken over te maken waar de verreweg meeste huurders achter kunnen staan. Daarvoor is het wettelijke instemmingsrecht voor huurders in het leven geroepen. Het instemmingsrecht bepaalt dat een renovatievoorstel van een verhuurder redelijk is als meer dan 70% van de huurders met het voorstel instemt. Tijdens het debat in de Tweede Kamer spraken met name de SP, D66 en de ChristenUnie uit dat zij – net als de Woonbond – hechten aan de huidige regeling. Minister Knops liet in zijn antwoorden doorklinken dat hij er nog niet uit was. 

Verbetering instemmingsrecht

De Woonbond vindt dat het 70% instemmingsrecht moet blijven bestaan. “De energietransitie en de renovaties die dat met zich meebrengt, moeten gebaseerd blijven op voldoende draagvlak,” zegt Bastiaan van Perlo, beleidsmedewerker bij de Woonbond. “Als je niet minstens 70% van de mensen mee krijgt, moet je er niet aan beginnen.” De Woonbond heeft wel voorstellen voor verbetering van het instemmingsrecht. De bond vindt bijvoorbeeld dat mensen die niet reageren op het renovatievoorstel, ook niet moeten meetellen bij de meting. Dat is nu nog niet zo. Verder stelt de Woonbond voor om deze draagvlakmeting ook verplicht te stellen bij renovatie met sloop en nieuwbouw.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: