Deelname proeftuin Aedes

De rol van huurdersorganisaties is veranderd door de nieuwe Woningwet. Dat vraagt iets van corporaties én van huurdersorganisaties. Poort6 heeft zich daarom samen met ons aangemeld voor één van de twee proeftuinen die door Aedes en de Woonbond (in samenwerking met Atrivé) worden georganiseerd over het versterken van de invloed van huurdersorganisaties.

Afgelopen woensdag vond de tweede, gezamenlijke bijeenkomst plaats, ditmaal op kantoor bij Poort6. Verschillende corporaties en bijbehorende huurdersorganisaties die zijn geselecteerd om mee te doen aan de proeftuinen gingen met elkaar in gesprek.

Twee thema’s staan bij de proeftuinen centraal:

1.     Hoe kan de samenwerking tussen corporatie en huurdersorganisatie verbeterd worden als het gaat om beleidsprocessen? Met andere woorden; hoe kunnen we de betrokkenheid vergroten rond thema’s die voor huurders relevant zijn?

2.     Hoe kunnen we onze huurdersorganisatie zodanig vormgeven dat deze niet alleen voldoet aan de formele eisen, maar ook aan de verwachtingen van zowel huurders als corporatie.

Bijzonder aan onze deelname is dat niet alleen Poort6 en HP6 meedoen met de proeftuin maar ook een vertegenwoordiger van de gemeente Gorinchem.  We hebben immers een formele rol gekregen bij het vaststellen van de prestatieafspraken met de gemeente.

Na de vakantie is er nog een aantal bijeenkomsten waarbij we de uitgezette acties, inzichten en leerpunten weer met elkaar delen. In het najaar worden de bevindingen van alle deelnemende partijen door Aedes verzameld en vertaald naar een eindproduct.

1

829