De Woningwet: wat is het? En wat heeft de overheid op 1 januari veranderd?

Geplaatst op 28 maart 2022

De belangrijkste taak van woningcorporaties is zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen. In de Woningwet staat wat woningcorporaties wel en niet mogen doen. En wie dat in de gaten houdt. Op 1 januari 2022 heeft de overheid de Woningwet aangepast.

Er is nu bijvoorbeeld meer ruimte voor maatwerk. Dat is fijn. Want daardoor kunnen we beter kijken wat bij onze huurders en woningzoekenden past. De overheid maakte de regels ook simpeler. Zodat er meer ruimte is om ons werk goed te kunnen te doen. Ook is er voor woningzoekenden een belangrijke verandering. We leggen een aantal van deze veranderingen hieronder verder uit.

Voor gezinnen geldt een hogere grens voor het inkomen dan voor alleenstaanden
Om in een sociale huurwoning te kunnen wonen, mag je inkomen niet te hoog zijn. Vroeger was dit bedrag voor iedereen hetzelfde. Het maakte niet uit of je alleen was of een gezin had. Dat is nu anders. Het inkomen van gezinnen mag hoger zijn dan van alleenstaanden. Alleenstaanden kunnen reageren op een sociale huurwoning als het inkomen lager is dan € 40.765. Gezinnen die uit 2 of meer personen bestaan, kunnen reageren als hun inkomen lager is dan € 45.014. Op Woongaard zie je in een handig overzicht op welke woningen je kunt reageren met jouw inkomen.

Lees verder door HIER te klikken

Bron: Poort6