Dakloosheid nog steeds groot probleem

9 april 2021

Nederland had volgens het CBS(externe link) op 1 januari 2020 ruim 36 duizend daklozen. Daarmee bleef vorig jaar het aantal mensen zonder woonadres gelijk met het voorgaande jaar. Omgerekend zijn er van de 100.000 Nederlanders 34 dakloos. Tussen 2009 en 2019 verdubbelde het aantal daklozen van van 17.800 naar 39.300.

Bron: Getty Images

Valente, de Branchevereniging voor participatie, begeleiding en veilige opvang maakt zich zorgen over deze ontwikkeling. De organisatie wijst er op dat in 2019 economisch goed met Nederland ging. Desondanks nam dakloosheid niet af. Daar komt bij dat het CBS dakloze ouderen en jonge gezinnen met kinderen niet meeneemt in haar telling. Valente vermoedt daarom dat de nood hoger is dan het CBS aantoont(externe link).

Effect corona onbekend

Het effect van de coronapandemie op dakloosheid heeft het CBS nog niet kunnen meten. Valente meldt dat meeste opvangorganisaties voor daklozen in december aangaven dat meer mensen een beroep doen op opvang. De corona aanpak heeft volgens Valente geleid tot het openen van meer opvanglocaties voor daklozen. Niet alleen om de onderlinge 1.5 meter afstand te kunnen houden, maar ook om meer mensen een plek te kunnen bieden. 

Meer mensen recht op onderdak

Valente denkt dat er meer mensen bij de opvang aanklopten omdat dankzij coronamaatregelen alle daklozen recht op opvang(externe link) kregen. Dus ook mensen uit andere EU-landen en mensen zonder papieren die voorheen geen recht hadden op opvang. In de grote steden klopten volgens Valente in 2019 opvallend vaak werkloze arbeidsmigranten aan die met hun baan ook hun onderdak verloren.

Dakloosheid volgens CBS

Het CBS telt feitelijke daklozen. Dit zijn mensen die slapen in de open lucht, in overdekte openbare ruimten, zoals portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of een auto, of binnen slapen in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang en eendaagse noodopvang, of op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie, zonder vaste verblijfplaats. Het CBS telde behalve kinderen en ouderen ook niet de mensen mee die illegaal in Nederland verblijven én dakloos zijn.

Bron: woonbond.nl