Corporaties willen meer tijdelijke huurwoningen inzetten

Woningcorporaties verwachten de komende jaren meer tijdelijke flexibele woningen te bouwen. Dat blijkt uit een enquête onder 86 corporaties door corporatiekoepel Aedes. De Woonbond is kritisch op de voornemens meer flexwoningen te gaan bouwen.

Corporaties bouwden zowel in 2017 als 2018 rond de 1.500 tijdelijke woningen. De ambitie is om te groeien naar 10.000 tijdelijke flexibele woningen per jaar.

Noodgedwongen

In de afgelopen vijf jaar ontwikkelde één op de vijf corporaties tijdelijke woningen, de helft verwacht dat in de komende vijf jaar te doen. Die keuze is deels noodgedwongen: de druk op de woningmarkt in een aantal regio’s vraagt om snelle oplossingen voor spoedzoekers. Tijdelijke woningen worden ook gebruikt als wisselwoningen bij renovaties. Overigens kiest bijna drie van de tien corporaties bewust niet voor tijdelijke woningen; zij richten zich uitsluitend op permanente woningen. ‘Waarom tijdelijk bouwen terwijl de behoefte permanent is?’, hanteren zij als principieel argument.

Woonzekerheid

De Woonbond geeft de voorkeur aan vaste woningen. Mensen zijn immers op zoek naar een woning die zekerheid biedt, ook voor de lange termijn. Bovendien kun je een euro maar één keer uitgeven, en staan investeringen in tijdelijke woningen het vergroten van de structurele voorraad in de weg. Tijdelijke  woningen zijn in verhouding tot de korte tijd dat ze ingezet worden bovendien relatief duur. Voor spoedzoekers en doorstroming vanuit de maatschappelijke opvang kunnen tijdelijke woningen op de korte termijn soelaas bieden. Maar er moeten dan wel plannen gemaakt worden voor structurele oplossingen om de woningnood echt op te lossen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: