Corporaties gebruiken onwettige zwarte lijsten

Incassobedrijven houden van miljoenen Nederlanders betaalinformatie bij. In deze databases is bijvoorbeeld te zien of iemand ooit een rekening niet op tijd heeft betaald.

Deze zwarte lijsten worden ook door corporaties gebruikt, blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer. Terwijl de handel in dit soort gegevens, zonder medeweten van de betrokkenen, strijdig is met privacywetten.

Kleiner huis of helemaal geen woning
De Groene laat weten dat corporaties de kredietchecks gebruiken bij woningtoewijzing. Woningzoekenden die slecht uit de check komen krijgen een kleinere woning, een tijdelijk contract of zelfs helemaal geen sociale huurwoning. Woningcorporatie De Woningstichting uit Wageningen gebruikt de kredietcheck om mensen af te wijzen. Jaarlijks wijst De Woningstichting, die de helft van alle woningen in de stad beheert, zeker vijf kandidaten af op basis van dergelijke gegevens.

Reactie Woonbond
‘Hier wordt niet alleen de privacy van woningzoekenden met voeten getreden, het is ook een schande dat er corporaties zijn die op basis van dubieuze informatie woningzoekenden aan de deur weigeren,’ reageert Woonbonddirecteur Ronald Paping op het onderzoek. ‘Dit staat haaks op de maatschappelijke taak van corporaties om mensen met een kleine beurs te huisvesten. Als arme mensen na een keer een rekening te laat betaald te hebben al niet meer bij een woningcorporatie terecht kunnen, waar kunnen ze dan nog wél terecht?’

Geen kwaliteitscontrole
Deze zwarte lijsten worden niet gereguleerd. De kwaliteit van de informatie wordt dus ook niet gecontroleerd. Twee corporaties laten in De Groene Amsterdammer weten daar niet te zwaar aan te tillen. De Woningstichting laat ons weten dat het ‘niet hoeft te weten hoe het databedrijf deze scores berekent’. Corporatie Woonpalet stelt: ‘Geen idee waar ons databedrijf de gegevens vandaan haalt.’

Autoriteit Persoonsgegevens overweegt stappen
‘Dit is hele nare handel waar mensen in hun persoonlijk leven echt last van hebben,’ zegt Aleid Wolfsen van de Autoriteit Persoonsgegevens. ‘We gaan bestuderen of we hier volgend jaar onderzoek naar gaan doen.’

Bron: woonbond.nl