Corporaties boeken forse winst

De Autoriteit Woningcorporaties publiceerde deze week het Sectorbeeld 2017. Hierin worden de financiële resultaten van woningcorporaties beschreven en wordt ingegaan op de toekomstverwachtingen.

De sector blijkt ruim 18 miljard winst te hebben geboekt in 2016. Een groot deel hiervan komt door waardestijging van de woningen. Hiervoor gecorrigeerd blijft er een winst over van 3,3 miljard op 15 miljard huuropbrengst. Dat betekent dat meer dan 20% van de huuropbrengst winst is.

Investeringen
Uit de meerjarenramingen blijkt dan ook dat geplande investeringen de komende vijf jaar makkelijk te realiseren zijn. Uiteraard zijn er ook corporaties die moeilijker rond kunnen komen, zoals in de regio Haaglanden, Rotterdam, Amsterdam en Limburg. Deze corporaties hebben een minder goede financiële positie, maar wel een grote opgave rond nieuwbouw, instandhouding en verduurzaming. In een aantal regio’s is er ook een extra handicap door een hogere verhuurderheffing vanwege de hogere WOZ-waarde. Corporaties betalen een heffing aan het Rijk over de waarde van hun sociale huurwoningen. Die heffing is ook een drempel voor de broodnodige verduurzaming in de huursector.

Ruimte voor huurverlaging
Het Sectorbeeld bevestigt het beeld van de Woonbond dat er bij corporaties voldoende ruimte is voor huurverlaging. Zelfs met een huurverlaging van gemiddeld 10% is de corporatiesector nog steeds zeer winstgevend. Terwijl steeds weer blijkt dat de betaalbaarheid van de huren voor huurders onder druk staat.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com