Corona update

Aan alle bewoners(commissies),

Nog steeds bepalen de Corona – perikelen ons leven. We moeten – ter indamming van het virus – allerlei maatregelen nemen en er zijn ons – vanuit overheidswege – allerlei beperkingen opgelegd. Wereldwijd had niemand aan het begin van 2020 gedacht dat dit ons zou overkomen.

Ook HP6 wordt in haar werk bemoeilijkt:

  • Dit jaar geen vergaderingen met bewonerscommissies;
  • Dit jaar geen Algemene Leden Vergadering;
  • Dit jaar geen participatie bijeenkomsten;
  • Etc., etc.

HP6 kan hier helaas ook niets aan doen en we zijn ervan overtuigd dat u daarvoor begrip zult hebben.

Blijf goed voor uzelf en uw dierbaren zorgen.

Met hartelijke groeten,

Bestuur HP6