Controleer de servicekosten

Veel huurders betalen een voorschot voor servicekosten (bijvoorbeeld gas, water en elektriciteit) aan de verhuurder. Uiterlijk 30 juni had u een afrekening van de werkelijke kosten over 2016 moeten krijgen uw verhuurder.

De verhuurder mag alleen de werkelijk gemaakte kosten in rekening brengen. De afrekening is dus van belang om te zien of u niet te veel heeft betaald.

Geen afrekening ontvangen?
Heeft u nog geen afrekening ontvangen? Via de Huurcommissie kunt u alsnog een afrekening van de servicekosten afdwingen. Dat kan ook als er wel een afrekening is verstrekt, maar deze onvolledig of onduidelijk is. Uiterlijk tot twee jaar nadat u de afrekening had moeten ontvangen, kunt u hier een procedure over starten. Voor de afrekening over 2015, die u uiterlijk 30 juni 2016 had moeten ontvangen, kunt u dus tot 1 juli 2018 een procedure starten.

Te hoge servicekosten
De Huurcommissie kan ook een uitspraak doen over de hoogte van de servicekosten, wanneer u vindt dat de servicekosten te hoog zijn. U kunt op basis van deze uitspraak het bedrag dat u te veel in rekening is gebracht terugvorderen bij de verhuurder, desnoods via de kantonrechter.

bron: woonbond.nl