Contact tussen huurders en commissarissen verbeterd

Huurdersorganisaties en Raden van Commissarissen bij woningcorporaties hebben vaker onderling contact dan vier jaar geleden. Dat bleek uit een enquête die Woonbond en de Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW) onder beide groepen hebben uitgezet. De resultaten werden gepresenteerd op het symposium ‘De verbinding verbeterd’ op 27 november in Utrecht.

Vier jaar geleden en voor het recente symposium werden dezelfde vragen in een enquête beantwoord. Volgens huurdersorganisaties is er in 65% van de gevallen vaker dan één keer per jaar contact met de Raad van Commissarissen. Vier jaar geleden was dit nog 55%. De commissarissen geven een nog positiever beeld. Volgens hen is er in 95% van de gevallen meerdere keren per jaar contact, tegenover 79% vier jaar geleden. Belangrijke gespreksonderwerpen zijn de prestaties van de corporatie en de prestatieafspraken met de gemeente.

Symposium
Aan het symposium namen 150 mensen deel, waaronder een derde bestuursleden van huurdersorganisaties. Er werd levendig gediscussieerd over de werving en selectie van commissarissen die voorgedragen worden door de huurdersorganisatie, het traject van de herbenoeming en de strenge geschiktheidstoets van de Autoriteit woningcorporaties. Ook werd ingegaan op de vraag hoe het maatschappelijk presteren van de corporatie besproken wordt in de Raad van Commissarissen en wat de inbreng van huurdersorganisaties hierbij is.

Blijven verbeteren
De directeuren Albert Kerssies (VTW) en Ronald Paping (Woonbond) spraken hun waardering uit over de toename van het contact sinds het symposium dat zij vier jaar geleden organiseerden. Toch zien zij noodzaak en mogelijkheden voor verdere verbetering. Het is belangrijk om voortdurend met elkaar in gesprek te zijn. VTW en de Woonbond willen dit blijven stimuleren. Paping: ”Wij gaan zorgen dat het niet weer vier jaar duurt voordat we opnieuw bij elkaar komen.”

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com