Compenseer huurders met hoge energierekeningen

Persbericht: De kwaliteit van veel huurwoningen laat te wensen over. Huurders hebben last van kou, tocht en schimmel. Ondanks dat zij zelf veel doen om te besparen hebben zij hoge energierekeningen. Dat blijkt uit een analyse van ruim 1300 meldingen op het Meldpunt Energiealarm

De Woonbond stuurde 14 mei een brief aan het kabinet met het verzoek om voor een passende compensatiemaatregel voor huurders met een laag inkomen te zorgen.
Het Meldpunt Energiealarm leverde een scala aan schrijnende verhalen op. Er zijn meldingen binnengekomen van huurders met hoge rekeningen van soms wel rond de 200 euro per maand die tegelijkertijd in erbarmelijke omstandigheden leven. Maar ook van huurders met een lagere rekening, die de verwarming nauwelijks aan durven te zetten en maar een keer per 2 weken douchen uit angst voor een energierekening die zij die onmogelijk kunnen betalen.

De Woonbond is in het najaar 2018 het meldpunt gestart om een beeld te krijgen van de problemen waar huurders in slecht geïsoleerde huurwoningen in hun dagelijks leven tegenaan lopen. omdat de Woonbond vreesde dat deze problemen in 2019 flink zouden verergeren vanwege een enorme stijging van de Opslag Duurzame Energie (ODE) en de energiebelasting.

Bij de presentatie van de doorrekening van het Ontwerp Klimaatakkoord heeft het kabinet aangekondigd in 2020 een verschuiving in de ODE te gaan doorvoeren. Daarbij zou het bedrijfsleven relatief meer van de kosten van de ODE gaan dragen dan zij nu doen.

Eerste voorzichtige berekeningen laten echter zien dat de voornemens van het kabinet niet leiden tot een werkelijke daling van de energierekening van huishoudens. Erger nog, de lagere inkomens worden door de stijging van energieprijzen zelfs bovenmatig hard getroffen. Dat beeld wordt bevestigd door de doorrekening van het CPB van het Ontwerp Klimaatakkoord. Deze laat helder zien dat juist de laagste inkomens de grootste achteruitgang van de koopkracht kunnen verwachten als gevolg van het klimaat- en energiebeleid van dit kabinet.

De Woonbond pleit dan ook voor een speciale compensatie voor huurders met een hoge energierekening en een laag inkomen. Zo is een van de voorstellen om de huurtoeslag van huurders met 1 of meer kinderen te verhogen. Een ander voorstel is om de Algemene heffingskorting op de inkomstenbelasting en het bijstandsinkomen in gelijk mate te verdelen. Of om vanaf 2021 de huren van woningen met een F of G-label te bevriezen. 

Bron: woonbond.nl