Compensatie voor woningen met blokverwarming: waarom kan uitbetaling nog tot 2024 duren?

Bron: Archief, Rijksoverheid, RTL-Z, Independer, EasySwitch, Brabants Dagblad

2023 is het jaar van het prijsplafond voor gas en elektriciteit, dat per 1 januari 2023 van kracht is. Maar huishoudens met blokverwarming hebben langer op zo’n regeling moeten wachten, als compensatie voor de gestegen energieprijzen. Die regeling is er inmiddels, maar de uitvoering brengt praktische problemen met zich mee. In sommige gevallen moeten huishoudens met blokverwarming zelfs tot 2024 wachten op hun tegemoetkoming. Waar liggen de knelpunten?

Wat is blokverwarming?

Van blokverwarming is sprake als meerdere huishoudens dezelfde energiebron gebruiken, voor verwarming en/of elektriciteit. In flatgebouwen of studentenwoningen kan het bijvoorbeeld voorkomen dat alle adressen zijn aangesloten op dezelfde cv-ketel in de kelder. De bewoners hebben dus geen eigen energiecontracten. Ook kunnen ze niet overstappen naar een andere leverancier, net als huishoudens die gebruikmaken van stadsverwarming.

Waarom gaan blokverwarming en het prijsplafond zo moeilijk samen?

Het voordeel van blokverwarming is dat de bewoners zelf geen zorg hoeven te dragen voor het onderhoud van hun cv-ketel. Maar aan dit systeem kleven ook nadelen, zo is gebleken na de introductie van het prijsplafond per 1 januari 2023. Omdat huishoudens met blokverwarming geen eigen energiecontracten hebben, is hun individuele verbruik lastig in kaart te brengen. Dat maakt het lastig om rekening te houden met het prijsplafond, omdat dit is ingericht op individuele energiecontracten.

Welke regeling is er alsnog gekomen voor huishoudens met blokverwarming?

In de loop van 2023 heeft het kabinet alsnog een tegemoetkoming voor huishoudens met blokverwarming gepresenteerd. Bewoners hebben recht op een financiële compensatie voor hun blokwarmte en/of elektriciteit, als reactie op de gestegen energieprijzen. Hierin is ook de misgelopen compensatie voor de maanden november en december 2022 (190 euro per maand) meegenomen. Hoe hoog het totaalbedrag uitvalt voor de bewoners, hangt ervan af of ze in een zelfstandige of onzelfstandige woonruimte wonen.

De bedragen over de periode 1 januari – 30 juni 2023 zijn al bekend. In de loop van het jaar moet ook duidelijk worden hoe hoog de bedragen voor de 2e helft van 2023 uitvallen. De contracthouder van het collectieve energiecontract is verantwoordelijk voor de aanvraag van de tegemoetkoming. Meestal is dat de verhuurder van het pand, de wooncorporatie of de Vereniging van Eigenaren (VvE). Ze hebben nog tot 30 september 2023 de tijd om een aanvraag te doen.

Waarom is de uitvoering hiervan zo lastig?

Heeft de contracthouder de aanvraag de deur uitgedaan? Dan is het helaas niet zo dat u de compensatiebedragen een dag later op uw rekening heeft staan. De aanvraag is een langdurig proces en omvat meerdere stappen. Eerst komt er een ontvangstbevestiging, binnen 2 weken na de aanvraag. Goed- of afkeuring van de aanvraag volgt meestal binnen 13 weken, maar dit kan in de praktijk oplopen tot 26 weken. Als dit het geval is, krijgt de contracthouder daar wel tussentijds bericht over. Is de aanvraag goedgekeurd, dan komt het geld in 2 betalingstermijnen binnen.

Maar dan bent u er nog niet. De verhuurder of de VvE moet de compensatiebedragen vervolgens onder de bewoners verdelen. Daarbij kan het een rol spelen dat niet alle woningen in het complex even groot zijn, waardoor sommige bewoners een hoger of lager bedrag ontvangen. Bij Poort6 is dat niet het geval. Voor wooncomplexen met meer dan 100 bewoners kan de verdeling al helemaal een tijdrovende bezigheid zijn. Sommige verhuurders kiezen er bovendien voor ons deze bedragen te verrekenen met de servicekosten die u voor 2023 betaalt. En zo kan het dus gebeuren dat u, met een beetje pech, nog tot de lente van 2024 moet wachten op compensatie voor de gestegen energieprijzen.