Commerciële huurders vaker in slecht geïsoleerde woning

Huurders in een huurwoning van een commerciële aanbieder wonen vaak in de slechts geïsoleerde woningen, blijkt uit een onderzoek dat de Woonbond vandaag publiceert. De commerciële huursector telt bijna een miljoen woningen. Hiervan heeft 22% nog een label F of G. In de corporatiesector is dit 7%.

Uit meldingen die de Woonbond ontving op het Meldpunt Energiealarm blijkt dan ook dat huurders in de commerciële sector vaker ontevreden zijn over de isolatie van hun woning. Zo geeft 74% van de commerciële huurders aan nog enkel glas te hebben en geeft maar liefst 90% aan dat hun woning slecht is geïsoleerd.

Initiatiefrecht of huurbevriezing

Omdat het vaak moeilijk blijkt commerciële verhuurders in beweging te krijgen, pleit de Woonbond ook voor een initiatiefrecht waarmee huurders de verduurzaming van een woning kunnen afdwingen. ‘Huurders betalen wel de stijgende gasrekening, maar hebben niets te zeggen over het verduurzamen van de woning. Dat moet anders,’ zegt Bastiaan van Perlo, beleidsmedewerker energiebesparing bij de Woonbond. Ook een huurbevriezing voor woningen met de slechtste labels is een goede optie om verhuurders in de commerciële sector aan te sporen.

Huurders moeten er bij verduurzaming op vooruit gaan

Er zijn ook zorgen om corporatiehuurders. Maar in het in 2018 gesloten Sociaal Huurakkoord tussen corporaties en de Woonbond is afgesproken dat de gemiddelde reële besparing op de energierekening hoger is dan de stijging in huur of servicekosten bij renovatie. Zo verwachten we dat huurders er bij verduurzaming op vooruit gaan, doordat de totale woonlasten dalen. Om die verduurzaming te kunnen betalen, moet het mes gaat in de verhuurdersheffing, de belasting op sociale huur. Zo krijgen verhuurders de financiële ruimte om de miljoenen huurwoningen te verduurzamen zonder dat huurders de dupe zijn van enorme huurstijgingen.

Eerlijk klimaatbeleid

De Woonbond wil bovendien dat grote vervuilers gaan meebetalen aan het klimaatbeleid, zodat burgers meer ontzien kunnen worden. De Woonbond organiseert daarom samen met Milieudefensie, Greenpeace de Goede Zaak en de FNV een ‘Eerlijke Klimaatmars’ op 10 maart op de Dam.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: