Coalitie wil meer huurders die zelf huurbaas zijn

VVD, CDA, D66 en CU willen dat het makkelijker wordt voor huurders om een wooncoöperatie te starten, staat in het regeerakkoord.

De letterlijke tekst in het regeerakkoord is: ‘Een wooncoöperatie is een organisatievorm waarbij huurders gezamenlijk eigenaar zijn van de woningen. De wooncoöperatie vormt een alternatief voor twee “traditionele” oplossingen die we in Nederland kennen: het op individuele basis huren van een woning van een externe partij en het individuele eigendom van een woning. In woningcoöperaties zijn mensen directer betrokken bij het beheer van hun woning en de leefomgeving. Onderzocht zal worden hoe de mogelijkheden voor de leden van de wooncoöperaties om de huurwoningen over te nemen kunnen worden vergroot.’

Goed nieuws voor coöperaties
Voor initiatieven die werken aan een wooncoöperatie is dat goed nieuws. Veel initiatieven hebben zich aangesloten bij Cooplink (externe link), het kennisnetwerk van en voor wooncoöperaties. Dit kennisnetwerk is een initiatief van de Woningbouwvereniging Gelderland, stichting !Woon en de Woonbond. De Woonbond steunt dit netwerk, omdat het kans wil bieden aan de wooncoöperaties als meest vergaande vorm van zelfbeheer.

Regeerakkoord over huursector
Op de rest van de plannen in het regeerakkoord over de huurmarkt is een hoop af te dingen. Zo wordt er bezuinigd op de huurtoeslag en wordt er veel te weinig gedaan aan het verbeteren van de betaalbaarheid van het huren en het isoleren van huurwoningen.

Bron: woonbond.nl