Coalitie blokkeert investeringen in betaalbare huurwoningen

26 mei 2020

Vandaag verzuimde de Kamer om stappen te zetten om de betaalbaarheid van huurwoningen te verbeteren en het tekort aan woningen aan te pakken. De coalitiepartijen stemden tegen meerdere moties die bedoeld waren om de huurverhoging aan banden te leggen of het aanbod van betaalbare huurwoningen te vergroten.  De moties waren ingediend door  GroenLinks, PvdA en de SP.

Zo werden de moties om de verhuurderheffing dit jaar helemaal niet te innen (waardoor er meer ruimte komt voor nieuwbouw en voor investeren in betaalbaarheid) en een motie om de kortingsregeling op de verhuurderheffing voor nieuwbouw door te laten lopen, allebei weggestemd. Hiermee houdt de coalitie de miljardenheffing op sociale huur in stand en loopt het tekort aan betaalbare huurwoningen alleen maar op.

Ollongren wil geen huurbevriezing

Minister Ollongren liet eerder al weten een algehele huurbevriezing niet te willen uitvoeren. Tegen de strekking van een aangenomen motie in de Eerste Kamer in. Wel wil ze een tijdelijke huurkorting mogelijk maken. Dit is trouwens geen extra maatregel, maar was al toegezegd nadat Woonbond en Aedes hier vorig jaar om vroegen. De bereidwilligheid van de minister om huurders verder tegemoet te komen in de Coronacrisis is daarmee erg gering.

Lagere inkomens in de knel

De coronacrisis raakt ons allemaal, maar het zijn vooral de financieel kwetsbare groepen die dit in hun portemonnee voelen. Circa twee derde van de laagbetaalde flexwerkers (62%) en laagbetaalde zzp’ers (69%) zegt dat hun persoonlijk inkomen is gedaald door de coronacrisis, meldt Platform Wijzer. Ze werk(t)en als uitzendkracht/ oproepkracht of op opdrachtbasis en gaan per direct in hun inkomen achteruit. Veel huishoudens met een lage inkomens wonen in een huurwoning, en zij komen door hoge woonlasten sneller in de knel als een deel van het inkomen weg valt.  Het gaat ook om een groep die vaak geen grote financiële buffer heeft.

Maatwerk

Corporaties kondigden eerder aan maatwerk te willen leveren voor huurders die niet meer rond komen. Uit een rondgang van het NRC onder de helft van de corporaties, bleek dat bij deze corporaties zo’n 9.000 huurders al dusdanig in de problemen zit dat er een betalingsregeling is getroffen met de corporatie. De huidige maatregelen helpen vooral huurders die de huur echt niet meer kunnen betalen. Maar de groep die financieel in de knel zit, is veel groter. Bovendien hebben huurders geen enkel recht op het beloofde maatwerk, maar zijn compleet afhankelijk van de goede wil van hun verhuurder.

Beleidsmedewerker bij de Woonbond Erik Maassen: ‘De minister heeft veel te weinig oog voor de brede zorgen die er zijn over de betaalbaarheid van het huren en het tekort aan sociale huurwoningen. Het is een gemiste kans dat er geen Kamermeerderheid was vandaag om dat enigszins recht te trekken.‘