Bureau Sociaal Raadslieden Gorinchem

Wat doen sociaal raadslieden?

Cliënten kunnen de sociaal raadslieden vragen of problemen voorleggen op het gebied van: – uitkeringen en sociale voorzieningen;   – arbeidszaken;

  • studiefinanciering;                                                         – consumentenzaken;
  • belastingen;                                                                  – vreemdelingenzaken; –            wonen;                                                                          – voorzieningencheck.
  • echtscheiding en andere familierechtelijke zaken;

Werkwijze

De sociaal raadslieden vertellen welke regelingen, wetten of voorzieningen in een bepaalde situatie van belang zijn en welke instanties deze uitvoeren. In een gesprek wordt duidelijk gemaakt wat de gevolgen kunnen zijn en welke rechten en plichten iemand heeft. De cliënt krijgt advies over wat in zijn situatie de beste oplossing is.

Indien voor de oplossing van het probleem of de beantwoording van de vraag een andere persoon of instantie nodig is, dan krijgt de cliënt informatie hoe hij met deze persoon of instantie in contact kan komen. Eventueel treden zij ook op als bemiddelaar tussen de cliënt en bedrijven of instanties.

De sociaal raadslieden bieden ook hulp bij het invullen van bepaalde formulieren (met uitzondering van het verzoekschrift WSNP en de belastingaangifte), het schrijven van brieven en het opstellen van bezwaarschriften. De dienstverlening is kosteloos en enkel bestemd voor de inwoners van de gemeente Gorinchem.

Papieren meebrengen

Om de cliënt zo goed mogelijk van dienst te zijn, is het noodzakelijk dat hij alle formulieren of brieven die op zijn vraag betrekking hebben, meeneemt naar het spreekuur van de sociaal raadslieden. 

Openingstijden en bereikbaarheid  op de donderdag

Bureau Sociaal Raadslieden

Spijksedijk 28 (eerste verdieping)

4207 GN Gorinchem 

Afspraken maken

Afspraken kunnen worden gemaakt via de receptie, telefoonnummer: 088-1237011. Spreekuur op afspraak: donderdag van 09.30 tot 13.30 uur. 

Vragen kunnen ook per e-mail of telefonisch worden gesteld.

Telefonisch:  maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.30 uur.  Telefoonnummer: 088-1237011 / 06-25346371.

E-mail: sociaal.raadslieden@meevivenz.nl 

Bron: MeeVivenz.nl