Breed draagvlak voor campagne 10% huurverlaging

De Verenigingsraad van de Woonbond stemde afgelopen zaterdag in met de meerjarige campagne voor huurverlaging van 10%.

Zoals in het werkplan was afgesproken is de Woonbond in maart gestart met deze campagne met het lanceren van de actiewebsite www.actiehuurverlaging.nl. De focus van deze actie ligt op de hoge winsten die vele verhuurders maken op de verhuur van woningen en de hoge huurverhogingen van de afgelopen jaren, die in combinatie met een lager inkomen hebben geleid tot betaalbaarheidsproblemen bij veel huurders.

De Verenigingsraad was wel kritisch over de gevolgde procedure. Veel huurdersorganisaties voelden zich overvallen door de start van de actie. Voor deze aanpak is gekozen om op tijd te zijn voor de gesprekken over de huurverhoging 2018 en om maximale aandacht te krijgen voor de penibele situatie waarin veel huurders verkeren. Dat huurdersorganisaties hierdoor werden verrast wordt echter betreurd.

Woonlastenverlaging
De noodzaak voor lagere huren wordt door de Verenigingsraad breed gedragen. De Woonbond wil dat de huren gemiddeld met 10% omlaag gaan. De Verenigingsraad gaf aan dat dit ook kan door woonlastenverlaging. Het verduurzamen van woningen die huurders een veel lagere energierekening oplevert kan een goede invulling zijn van de eis voor huurverlaging. In het vervolg van de campagne wordt deze woonlastenbenadering verder uitgewerkt. In de discussie werd beklemtoond dat de situatie per corporatie kan verschillen en dat de mogelijkheden voor huurverlaging niet overal even groot zijn. Bovendien beperken de gehanteerde parameters en de ratio’s (zoals onder andere gebruikt worden bij de Indicatieve Bestedingsruimte Woningcorporaties, IBW) de ruimte voor huurverlaging meer dan nodig is. De Woonbond gaat dit aan de orde stellen.

Einde aan onbetaalbaarheid
De huren van sociale huurwoningen zijn de afgelopen jaren fors gestegen. In de periode 2012 tot en met 2016 met maar liefst 17% – oftewel twee maandhuren – terwijl de inkomens van huurders in deze periode netto zijn gedaald. Het gevolg is dat bijna een vijfde van de huurders nu een betaalrisico loopt. Dat betekent dat zij na aftrek van de woonlasten te weinig overhouden voor de resterende minimaal noodzakelijke uitgaven. Voor hen, maar ook voor alle andere huurders, is het hoog tijd dat de woonlasten gaan dalen. Dat moet niet alleen, maar volgens de Woonbond kan dat ook.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd
Lichte stijging lokale lasten huurders in grote gemeenten
Sociale huur belangrijk thema bij verkiezingen 21 maart
Corporaties boeken forse winst
Vrije sector onbetaalbaar voor gezinnen en stellen