Bouwsector demonstreert voor aanpassing stikstof- en PFAS-beleid

De bouwsector heeft eind oktober op het Malieveld in Den Haag massaal gedemonstreerd voor versoepeling van de stikstofnormen, om de woningbouw weer vlot te trekken. De Woonbond steunt de actie.

Met een oorverdovend protest, compleet met hijskranen, shovels en betonmolens, lieten de bouwers op het Haagse Malieveld luid en duidelijk horen en zien dat het water hen aan de lippen staat. Op veel op plaatsen is de bouw van woningen en andere bouwprojecten stilgelegd en vrezen bouwers voor hun banen.

Klemmend beroep

Een groot aantal partijen in de woningsector, waaronder de Woonbond, hebben een klemmend beroep op het kabinet gedaan om zo spoedig mogelijk met een tijdelijke maatregel te komen. De belangrijkste zijn een ‘werkbaar’ stikstofbeleid en ‘realistische’ normen voor pfas-chemicaliën in de grond.

Nauwelijks nog vergunningen

Sinds de stikstofuitspraak van de Raad van State van 29 mei is voor ieder bouwproject een natuurvergunning vereist. Gemeenten en provincies durven daardoor nauwelijks nog vergunningen te verlenen, hoewel de stikstofdepositie van woningbouw uiterst beperkt is, zo schrijven de brancheverenigingen in een brief aan het kabinet en de Tweede Kamer.

Massaontslag dreigt

Door de stikstofcrisis dreigen massaontslagen in de bouw waardoor de woningmarkt geheel ontwricht raakt en woningzoekenden geen enkel zicht meer hebben op een huis. Volgens berekeningen van het EIB gaat de bouwproductie als gevolg van de stikstofproblemen volgend jaar voor het eerst sinds de economische crisis weer dalen. De effecten zullen vooral in 2020 en 2021 het meest merkbaar zijn.

Productieverlies 2,5 miljard per jaar

De productie zal op jaarbasis ongeveer € 2,5 miljard afnemen en de werkgelegenheid in de bouw met 6.500 arbeidsjaren krimpen. Er is zelfs sprake van een verlies van 10.000 arbeidsjaren als ook de effecten bij toeleveranciers worden meegenomen. Bij de woningnieuwbouw komt het productieverlies in 2021 naar schatting uit op € 1,4 miljard.

Snel actie

Er moet volgens de bouwsector snel actie komen om de schade te beperken. Zo doen de woningbouworganisaties zelf een voorstel voor een tijdelijke drempelwaarde voor stikstofdepositie. Het kabinet zou moeten regelen dat woningbouwprojecten met een stikstofdepositie onder die drempelwaarde gewoon kunnen doorgaan zonder natuurvergunningplicht. Het kabinet maakt deze week al een aantal maatregelen bekend om kleinere nieuwbouwprojecten weer op gang te helpen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: