Bouwambitie niet gehaald zonder extra inspanning

Op 13 mei gaf het EIB, het Economisch Instituut voor de Bouw, een serieuze waarschuwing af. Om de ambities uit de vorig jaar door diverse partijen (waaronder de Woonbond) ondertekende Nationale Woonagenda te realiseren, moeten de komende jaren aanzienlijke inspanningen worden verricht.

Volgens de Woonagenda moeten er 450.000 nieuwe woningen worden gebouwd tot en met 2024, oftewel 75.000 per jaar. Volgens het EIB loopt de productie inmiddels al ver achter bij de ambitie en is het planaanbod onvoldoende om aan deze ambities te kunnen voldoen, vooral in groeigebieden zoals Zuid-Holland en Utrecht. In 2018 werden ongeveer 10.000 woningen minder opgeleverd dan gepland.

Te weinig harde plannen

Belangrijk is volgens het EIB dat ‘zacht’ aanbod van bouwplannen tijdig hard wordt gemaakt. Nu zijn bijna de helft van de plannen nog niet in bestemmingsplannen opgenomen. Opvallend is dat in groeiregio’s zoals Zuid-Holland en Utrecht ruim 80 procent van de woningen ‘binnenstedelijk’ gebouwd zal worden. Dit is in lijn met de zogeheten Ladder voor Duurzame Verstedelijking, maar uit eerder onderzoek van het EIB is gebleken dat binnenstedelijke plannen eerder kans op vertraging lopen.

75.000 is te weinig

Ruim een maand eerder, op 4 april bij de presentatie van het grote Woononderzoek Nederland 2018 (WoON 2018), liet onderzoeksbureau ABF Research een weten dat zelfs 75.000 nieuwe woningen per jaar niet genoeg zijn om de snel groeiende woningnood op te lossen. Het woningtekort is volgens ABF inmiddels opgelopen tot 3,8 procent, oftewel 295.000 woningen. In de grote steden ligt het tekort zelfs boven de 6 procent. Alarmerend vindt ABF: ‘Het is de vraag wanneer de bom barst.’

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: