Bij wonen in zelfbeheer ook recht op huurtoeslag

Er was een gang naar de hoogste rechter voor nodig, maar een huurster die ook bestuurslid is van een wooncoöperatie kreeg gelijk: ze heeft gewoon recht op huurtoeslag.

Als je inkomen laag is en je niet in de vrije sector huurt kun je huurtoeslag krijgen. Maar wat als je niet van een ‘gewone’ verhuurder huurt, maar van een zelfbeheerproject of ‘wooncoöperatie’? Ook dan is er recht op huurtoeslag, oordeelde de Raad van State. Er is geen reden om deze huurders anders te behandelen.

Aanvraag huurtoeslag afgewezen

Die ongelijke behandeling viel een huurster van een wooncoöperatie aanvankelijk wel ten deel. Haar aanvraag voor huurtoeslag werd afgewezen. Toen ze daartegen bezwaar maakte bij de rechter kreeg ze ongelijk. De reden:  als lid van de wooncoöperatie zou ze mede-eigenaar zijn van haar woning en ook zelf invloed kunnen uitoefenen op de huurprijs.

Hoogste rechter oordeelt anders

Er was een gang naar de hoogste rechter voor nodig om tot een andere uitspraak te komen. Voor de Raad van State was duidelijk dat niet de huurster, maar de wooncoöperatie eigenaar is.  En dat van invloed op de huurprijs maar beperkt sprake is. De Raad van State stelde vast dat de huurster ‘de prijs niet eenzijdig kan wijzigen’. Want het is de Algemene Ledenvergadering van de wooncoöperatie (en niet een individueel bestuurslid) die beslist over de huurprijzen.

Zelfde rechten als andere huurders

Met de uitspraak is bevestigt dat huurders van een wooncoöperatie dezelfde rechten hebben op huurtoeslag als iedere andere huurder. Ook als ze actief zijn in het bestuur van het zelfbeheerproject waar ze huren.

Woningcorporatie of wooncoöperatie?
De woorden lijken op elkaar, maar een woningcorporatie is iets anders dan een wooncoöperatie. Woningcorporaties zijn ‘gewone’ sociale verhuurders: ondernemingen -meestal stichtingen-  die door de minister zijn aangewezen om betaalbare woningen te verhuren. Wooncoöperaties zijn verenigingen waarbij de leden -tevens huurders- veel actiever betrokken zijn. Ze zorgen bijvoorbeeld zelf voor beheer en onderhoud van hun pand(en). Omdat de leden veel zelf doen lukt het wooncöoperaties in de regel goed om huren laag te houden.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: