Bezwaar tegen huurverhoging kan lonen

De meeste huurders hebben de afgelopen weken een huurverhogingsvoorstel ontvangen. De jaarlijkse huurverhoging voor sociale huurwoningen moet aan veel regels voldoen.
Het is dan ook aan te raden om te controleren of uw huurverhoging wel klopt. Als dat niet zo is, kunt u bezwaar maken tegen de huurverhoging.

Online check
Het maximum percentage voor de huurverhoging is 3,9% voor huishoudens met een inkomen tot €41.056,-. Daarboven kunnen huurders een huurverhoging van maximaal 5,4% krijgen. AOW-gerechtigden en huishoudens van vier of meer personen hoeven geen extra, inkomensafhankelijke huurverhoging meer te betalen.

Wie het inkomen in 2017 heeft zien dalen tot onder de inkomensgrens kan ook met succes bezwaar maken tegen de extra inkomensafhankelijke opslag. Met de online huurverhogingscheck van de Woonbond kunt u kijken of u  bezwaar kunt maken tegen de verhoging.

Vrije sector
Voor woningen in de vrije sector geldt geen wettelijk maximum percentage. Meestal staat er een afspraak over de hoogte van de huurstijging in het huurcontract.

Huurderslijn
Huurders die vragen hebben over de jaarlijkse huurverhoging, kunnen hiervoor terecht bij de Huurderslijn, de telefonische ledendienst van de Woonbond.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd