Bezwaar maken tegen huurverhoging kamers

Voor onzelfstandige woonruimte (kamers) mag de huurverhoging per 1 juli nooit méér zijn dan 2,9%. Stelt je verhuurder een hoger percentage voor, of overtreedt hij andere wettelijke regels? Dan kun je met succes bezwaar maken.
Als je verhuurder een van de wettelijke regels voor de huurverhoging overtreedt, kun je met succes bezwaar maken. Naast een maximumverhoging van 2,9% van de kale huur, gelden er ook andere regels:

  • Je huur mag nooit hoger worden dan wettelijk is toegestaan volgens het puntenstelsel voor onzelfstandige woonruimte.
  • Je huur mag maar één keer per jaar verhoogd worden.
  • Twee maanden voordat de huurverhoging ingaat moet je een brief krijgen waarin staat dat de huur verhoogd wordt, met welke percentage de huur verhoogd wordt, en hoe je bezwaar kunt maken.
  • De huur mag niet verhoogd worden als de Huurcommissie huurverlaging heeft toegewezen vanwege achterstallig onderhoud, of als daar op dit moment een procedure over loopt.

Leeft je verhuurder deze regels niet na? Dan kun je stappen ondernemen.

Tijdig bezwaar maken belangrijk

Om de huurverhoging tegen te houden, moet je tijdig in actie komen. Als je géén bezwaar maakt, en de verhoogde huurprijs gewoon laat afschrijven van je rekening, zit je er aan vast. Schrijf je verhuurder voor 1 juli een brief waarin je meldt dat je niet akkoord gaat met de huurverhoging en dat je de oude huurprijs blijft betalen. Voor hulp daarbij kun je terecht bij een Huurteam of Steunpunt Wonen. Als die er in jouw woonplaats niet zijn, kan de Huurderslijn van de Woonbond je adviseren.

Zelfstandig of onzelfstandig?
Een zelfstandige woning heeft een eigen toegangsdeur die van binnen en buiten op slot kan. Verder is er minimaal een eigen (woon/slaap)kamer, een eigen toilet met waterspoeling, en een eigen -al dan niet open- keuken. Die keuken moet een aanrecht hebben, aan- en afvoer voor water en een aansluitpunt voor een kooktoestel. Een woning die niet aan deze eisen voldoet is géén zelfstandige woning.

Huurprijzen onzelfstandig woonruimte nooit ‘geliberaliseerd’
´Geliberaliseerd verhuren´ bestaat bij onzelfstandige woonruimte niet. De maximale huurprijs van kamers wordt altijd door het puntenstelsel bepaald. Daarbij geldt voor kamers een andere puntentelling dan voor zelfstandige woonruimte. Brengt de huurverhoging je huur boven de maximale huurprijs volgens het puntenstelsel voor kamers? Dan zal je bezwaar succesvol zijn. Is de huur zelfs op dit moment al hoger? Dan kun je de huur laten verlagen. Dat moet met een aparte procedure van de Huurcommissie.

Voor kamers geen extra, inkomensafhankelijke huurverhoging
Voor onzelfstandige woningen mogen verhuurders géén inkomensafhankelijke huurverhoging vragen en dus ook géén inkomensgegevens opvragen bij de Belastingdienst. Voor zelfstandige woningen mag dat wel, mits het om woningen gaat die onder het puntenstelsel vallen.

Klagen over opvragen inkomensgegevens
Woon je onzelfstandig en heb je een brief gekregen van de Belastingdienst waarin staat dat je verhuurder je inkomensgegevens heeft opgevraagd? Dan heeft je verhuurder onrechtmatig gehandeld. Het loont de moeite daarover te klagen bij de Belastingdienst.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd