Bewonerscommissie dwingt recht op informatie af

Een bewonerscommissie van een huizenblok in Feijenoord Rotterdam heeft via de Huurcommissie transparantie afgedwongen over de (sloop)plannen voor hun woningen. Hun verhuurder Woonstad Rotterdam schond de Overlegwet door jarenlang informatie achter te houden.

Bewoners van de Nijverheidsstraat en Zinkerweg in de wijk Feijenoord in Rotterdam-Zuid klaagden al jaren over achterstallig onderhoud. In 1995 bestond het plan om de vooroorlogse portiekwoningen te slopen. Dat ging niet door, maar sindsdien leek noodzakelijk onderhoud aan de woningen achterwege te blijven.

Veel klachten over onderhoudsproblemen

Bewoners dienden veelvuldig klachten in over ernstige onderhoudsgebreken en vroegen de verhuurder om achterstallig onderhoud te doen. Maar ze kregen nul op het rekest. Vanwege de onvrede hierover richtten de bewoners in juni 2017 een bewonerscommissie op. Die werd in oktober door Woonstad ‘erkend’ als bewonerscommissie in de zin van de Overlegwet.

Rechten voor huurders op basis van Overlegwet

In de Overlegwet (officieel: Wet op het overleg huurders verhuurder) zijn een aantal rechten van huurders vastgelegd. Op grond van die wet hebben huurdersorganisaties en bewonerscommissies onder andere het recht op informatie van hun verhuurder, het recht op overleg én om advies uit te brengen over het beleid van de verhuurder.

Huurcommissie ingeschakeld

Toch weigerde Woonstad nog steeds de informatie te geven die de bewonerscommissie vroeg. Augustus vorig jaar startte de bewonerscommissie daarom een procedure bij de Huurcommissie die ook geschillen behandelt in verband met de Overlegwet.

Geen sloop maar kluswoningen

In de zitting bij de Huurcommissie bleek dat  Woonstad in 2016 had besloten de panden alsnog te slopen en trad daar destijds over in overleg met de gemeente. Maar die vond dat het complex verkocht moest worden als kluswoningen en daar ging Woonstad in mee. Het is daarom maar goed dat we bewoners destijds niet hebben geïnformeerd over onze sloopplannen, zo redeneerde Woonstad. Anders was er nodeloos onrust in de wijk ontstaan terwijl het sloopscenario niet doorging.

Eerst de bewoners, dan pas de gemeente

De Huurcommissie vond het echter ‘merkwaardig’ dat Woonstad zijn sloopplannen wél met de gemeente, maar niet met de bewoners had gedeeld. Het had juist andersom moeten zijn: eerst met de bewoners praten en dan met de resultaten van dat overleg een verzoek indienen bij de gemeente. Ook had Woonstad niet zelf moeten bepalen welke informatie wél en welke níet met de bewoners gedeeld zou moeten worden. Want het recht van bewoners op informatie over bijvoorbeeld sloopvoornemens, wordt dwingend voorgeschreven door de Overlegwet.

Uitspraak Huurcommissie

Begin maart deed de Huurcommissie uitspraak en die was dat Woonstad binnen twee weken alle informatie alsnog moest delen met de bewonerscommissie. Woonstad heeft dat inmiddels gedaan. Waarom ging de verhuurder niet in eerste instantie, op het verzoek van de bewonerscommissie, al over tot het verstrekken van de gevraagde informatie?

‘Omdat we met elkaar van mening verschillen over welke informatie relevant is om te delen’, laat Woonstadwoordvoerder Eric Smulders weten. ‘De Huurcommissie heeft hierin een uitspraak gedaan, waar wij ons bij hebben neergelegd. Dat heeft voor ons vooral als doel deze discussie met de bewonerscommissie achter ons te laten. Zodat we ons, samen met de bewoners, weer op de toekomst kunnen richten.’

Bron: woonbond.nl