Betalen voor wachten op een woning

Woningzoekenden betalen jaar op jaar een bedrag om ingeschreven te staan voor een sociale huurwoning in een bepaalde regio. Door het tekort aan sociale huurwoningen kan dat bedrag behoorlijk oplopen.

Na vijf jaar wachtten heeft een woningzoekende in Almere  €127,50 betaald. En wat als je na vijf jaar wachten toch in een andere regio wil wonen?

Betalen voor wachten

De meeste sociale huurwoningen worden vergeven via Woningnet. Elke Woningnetregio hanteert daarbij eigen prijzen voor inschrijven en verlenging. De bedragen die worden betaald, lopen daarom zeer uiteen. Na vijf jaar ingeschreven te hebben gestaan, heb je onder de huidige prijzen in Holland Rijnland vijftig euro betaald om te wachten op een woning, en in Almere €127,50.

RegioInschrijvenVerlengenNa 5 jaarNa 10 jaar
Amsterdam€50,-€8,-€82,-€122.-
Actium€12,50€12,50€62,50€125,-
Almere€25,50€25,50€127,50€255,-
Groningen€20,95€20,95€104,75€209,50
Holland Rijnland€10,-€10,-€50,-€100,-
Gooi en Vechtsreek€15,-€15,-€75,-€150,-
Eemvallei€25,-€10,-€65€115,-
Drechtsteden€31,70€20,-€111,70€211,70
Hengelo Borne€15,-€15,-€75,-€150,-
Huiswaarts Nu€25,-€10,-€65,-€115,-
Midden Holland€23,-€23,-€115,-€230,-
Mercatus Wonen€25,-€15,-€85,-€160,-
Utrecht€25,-€8,-€57,-€97
Woongaard€25,-€10,-€65,-€115,-
IJmond/Zuid-Kennemerland€10€10€50,-€100,-

Achteraan aansluiten

Omdat woningzoekenden lang moeten wachten op een woning, kan het goed zijn dat ze op een gegeven moment een woning nodig hebben in een andere regio. Door het vinden van een nieuwe baan, een relatie of andere veranderingen in hun leven. Na jarenlang betaald te hebben voor het wachten in Amsterdam, mag je vervolgens in Groningen opnieuw achteraan sluiten. De opgebouwde wachttijd ben je kwijt.

Funda voor huurders

De Woonbond gaat dit jaar in gesprek met corporaties en huurdersorganisaties over een ‘Funda voor huurders’ een landelijk systeem waar woningzoekenden zich kunnen inschrijven voor een sociale huurwoning. Dat is flexibeler voor woningzoekenden, en door één landelijk systeem te hanteren kunnen de inschrijfprijzen fors omlaag. Er moet er natuurlijk ook bijgebouwd worden om de wachttijden voor sociale huurwoningen echt aan te pakken

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: