Bestrijding woonfraude in A’dam leverde 821 sociale huurhuizen op

De Amsterdamse woningcorporaties hebben vorig jaar 821 woningen ontruimd vanwege woonfraude. Dit maakte de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties onlangs bekend.

De belangrijkste vorm van woonfraude is ook dit jaar weer illegale onderhuur. Andere vormen zijn illegale vakantieverhuur, hennepkwekerijen of illegale bordelen. Elke woningcorporatie heeft een gespecialiseerd team dat woonfraude opspoort. In 2018 zijn iets minder fraudegevallen opgespoord dan het jaar ervoor. Bijvoorbeeld omdat frauderende huurders beter weten hoe ‘onder de radar‘ te blijven en corporaties vaker naar de rechter moeten. Ook de nieuwe privacywet speelde een rol.

Meldpunt Zoeklicht

De corporaties zijn blij dat ook de gemeente Amsterdam het komende jaar meer zal investeren in het bestrijden van woonfraude en in de samenwerking met de corporaties op dit punt. Het Meldpunt Zoeklicht van de gemeente speelt daar een belangrijke rol in.

Onderverhuren

Mohamed Boussata van het team Bestrijding Onrechtmatige Bewoning van Rochdale: ‘Een sociale huurwoning moet op een eerlijke manier toegewezen worden aan degene die deze het hardst nodig heeft. Mensen die hun woning onderverhuren aan anderen, ondermijnen dit.’

Vakantieverhuur

Een van de fraudevormen is vakantieverhuur, bijvoorbeeld via Airbnb. Dat is niet toegestaan in corporatiewoningen, ook niet wanneer het een woning in de vrije huursector is. Corporatiehuurders die hun woning aanbieden via AirBnB of andere vakantieverhuursites en dit (verplicht) melden bij de gemeente, worden automatisch doorgegeven aan de corporaties. De huurder kan dan zijn huis kwijtraken en een boete krijgen, die kan oplopen tot € 5.000.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: