Benchmark woningcorporaties

Huurders bij kleine corporaties zijn iets tevredener dan bij grote, blijkt uit de jaarlijkse benchmark van corporatiekoepel Aedes.

Huurders die hun woning verlaten beoordelen hun corporatie gemiddeld met een 7,4. Na een reparatie geven huurders gemiddeld een 7,5 en nieuwe huurders beoordelen hun corporatie gemiddeld ook met een 7,5.

Duidelijk effect passend toewijzen
Het passend toewijzen, waarbij nieuwe huurders met een laag inkomen een woning onder de aftoppingsgrens moet worden aangeboden, zorgt ervoor dat een groter deel huurwoningen betaalbaar zijn aangeboden. Dit aandeel is van 66% naar 79% gegroeid.

Minder woningen onder grens sociale huurprijs
In 2016 is het aantal woningen dat door corporaties wordt verhuurd met een huurprijs onder de sociale huurgrens (€710,68) verder afgenomen. Het gaat om ruim 27.000 woningen. Driekwart van deze afname komt door huurprijsstijgingen. Een kwart komt door verkoop, sloop en liberalisatie.

Vierde editie
Branchevereniging Aedes presenteert dit jaar voor de vierde keer de benchmark waaraan 303 woningcorporaties meedoen. Corporaties kunnen door de benchmark van elkaar leren. Ze scoren op diverse onderwerpen en kunnen zien hoe ze het doen ten opzichte van andere corporaties. Helaas wordt de score op de thema’s betaalbaarheid en beschikbaarheid niet openbaar gemaakt, terwijl dit juist de kerntaken van corporaties betreft.

 

Bron: woonbond.nl