Beleggers investeren 8,5 miljard in huurwoningen

Beleggers hebben vorig jaar voor 8,5 miljard euro geïnvesteerd in huurwoningen, 63% meer dan in 2017. Desondanks heeft het woningtekort een nieuw record bereikt van 3,2% van de woningvoorraad. De huren in de vrije sector in de grote steden liepen verder op tot bijna € 20 per m2. 

Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘De woning(beleggings)markt in beeld 2019’, dat Capital Value – specialist op het gebied van woningbeleggingen in Nederland – heeft gemaakt in samenwerking met ABF Research.

Woningtekort alarmerend

Ondanks alle (voorgenomen) investeringen in huurwoningen heeft het woningtekort een nieuw alarmerend record bereikt. ‘Waar vorig jaar gedacht werd  dat het tekort in 2021 een hoogtepunt zou bereiken van circa 235.000 woningen, is het tekort begin 2019 al opgelopen tot 263.000 woningen. Dat is 3,2% van de woningvoorraad,’ aldus het rapport van Capital Value. Vooral in de grote steden in de Randstad is het woningtekort schrikbarend: bijna 100.000 woningen, oftewel 6,8% van de woningvoorraad. Er is vooral gebrek aan huurwoningen voor ouderen en starters.

Knelpunten in bouwproductie

De oorzaak van het woningtekort is de groei van de bevolking en het aantal huishoudens, in combinatie met de traag op gang komende woningbouwproductie. Knelpunten in de bouwproductie zijn de sterk gestegen bouwkosten (4,6% in 2018), de schaarste aan personeel en materieel en het trage vergunningsproces.

Woningnood blijft hoog

Volgens Capital Value blijft ook de komende vijf jaar de woningnood groot. Naar verwachting worden er 175.000 huurhuizen meer gevraagd dan aangeboden, waarvan 92.000 in de sociale sector (tot € 720) en 83.000 in segment van € 720 tot € 985.

Huurprijzen exploderen

Door de toegenomen spanning op de woningmarkt zijn de huren de afgelopen jaren geëxplodeerd, vooral in de vrije sector. In de grote steden stegen de huren met 8% per jaar van € 13,30 per m2 in 2013 naar € 19,75 per m2 in 2018. Voor een appartement van 75 m2 moet daar inmiddels bijna € 1500 per maand worden neergeteld.

41% investeringen naar nieuwbouw

Van de 8,5 miljard die beleggers vorig jaar investeerden in de huurwoningenmarkt, ging 3,5 miljard (41%) naar nieuwbouw. In totaal werden in 2018 door beleggers 19.000 nieuwbouwwoningen toegevoegd. De rendementen waar beleggers, zowel bij nieuwbouw als de bestaande voorraad, naar streven loopt sterk uiteen. In grootstedelijke gebieden nemen ze genoegen met 4-5%, maar in krimpgebieden loopt dat op tot 6-9%.

Nog 20 miljard op de plank

Buitenlandse beleggers nemen een steeds groter deel van de investeringen voor hun rekening, in 2018 3 miljard. De helft daarvan komt uit de Verenigde Staten (28%) en het Verenigd Koninkrijk (22%). Voor de komende jaren ligt nog 20 miljard op de plank voor investeringen in huurwoningen, waarvan 6-8 miljard van Nederlandse institutionele beleggers (pensioenfondsen), 2-3 miljard van particuliere beleggers en 12 miljard van buitenlandse beleggers.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: