Belastingdienst stopte ten onrechte huurtoeslag bij hoge huurprijs

Uit uitspraken van de Raad van State blijkt dat de Belastingdienst te star is geweest in het toekennen van huurtoeslag bij een hoge huurprijs.

Huurders met een laag inkomen en een huurprijs onder de huurtoeslaggrens hebben recht op huurtoeslag, als tegemoetkoming in de woonlasten. Zie het artikel van de Woonbond normen en grenzen huurtoeslag voor de uitleg van de precieze grenzen. 

Te hoge huurprijs

Heb je een huurprijs boven de  huurtoeslaggrens? Dan kun je , ook met een laag inkomen, geen huurtoeslag krijgen. De wetgever vindt dat je dan maar goedkoper moet gaan wonen (al is dat natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan).

Verworven recht

Er is een uitzondering  op deze regel. Als je huurprijs door de jaarlijkse huurstijging tot boven de huurtoeslaggrens stijgt, en je hebt in de maand voorafgaand  aan de huurstijging recht op huurtoeslag, dan behoud je het recht op huurtoeslag. Dit noemt de Belastingdienst een ‘ verworven recht’. 

Verworven recht na tijdelijke inkomensstijging

Ook bij huurders met een ‘verworven recht’ blijft er naar het inkomen gekeken worden. Stijgt je inkomen tot boven de grens? Dan vervalt het recht op huurtoeslag. Maar wat als je inkomen daarna weer daalt? Volgens de Belastingdienst had je dan nog steeds geen recht op huurtoeslag, omdat de huurprijs op dat moment boven de huurtoeslaggrens ligt. Daar heeft de Raad van State nu heel duidelijk een streep door gezet. Er wordt bij verworven recht alleen gekeken naar de maand voordat de huurprijs voor het eerst boven de huurtoeslaggrens uit kwam. Dat verworven recht wordt door een tijdelijke inkomensstijging niet verspeeld. Bij een inkomen dat weer gedaald is tot onder de huurtoeslaggrens, heb je dus nog steeds recht op huurtoeslag.

Woonbonddirecteur Paulus Jansen. ‘De Belastingdienst heeft kennelijk veel te star gekeken naar het verworven recht. Mensen die door een ontslagvergoeding, of inwonende kinderen met een baan, tijdelijk boven de grens uitkwamen kunnen daardoor in de penarie terecht gekomen zijn. De uitleg van de Raad van State ligt veel dichter bij waar de huurtoeslag voor bedoeld is; woonlasten betaalbaar houden voor mensen met smalle beurs. Het gaat hier immers om mensen die in een sociale huuurwoning zijn gaan wonen. Zij kunnen er ook niks aan doen dat de huurprijs inmiddels zo enorm is gestegen, maar worden er wel voor gestraft.’

Controleer verworven recht

De Woonbond roept huurders die na een tijdelijk hoger inkomen te horen kregen vanwege een te hoge huurprijs geen huurtoeslag meer te kunnen ontvangen, op om  te controleren of ze niet toch verworven recht hebben. Op de website van de Rijksoverheid staat wat de huurtoeslaggrens (liberalisatiegrens) was per jaar. Leden van de Woonbond kunnen bij de Huurderslijn terecht voor hulp.

Jansen: ‘Op de korte termijn moet de Belastingdienst beter gaan communiceren over hoe het verworven recht in elkaar steekt. Nu kunnen mensen ten onrechte het idee hebben gekregen geen recht te hebben op huurtoeslag, terwijl ze ook nog eens een forse huurprijs betalen. Op de lange termijn zouden wij graag naar een systeem willen waarbij huurders en kopers met een kleine beurs een toeslag kunnen krijgen, die niet vervalt bij hoge woonlasten. Het is immers krom tegen mensen met een kleine portemonnee te zeggen dat ze qua inkomen inderdaad steun verdienen, maar dat de huur helaas te hoog is om ze te helpen.’ Daarnaast pleit de Woonbond voor een compensatieregeling voor huurders die ten onrechte huurtoeslag zijn misgelopen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: