Belangrijke mededeling voor iedereen die geld terug wil vorderen van de Belastingdienst

Beste bezoekers van deze website ,

Wij vragen dringend uw aandacht voor het volgende:

20 juni hebben wij een artikel op de site gezet wat wij hebben overgenomen uit de nieuwsbrief van de Woonbond nm. ‘Extra huurverhoging gehad in 2013’

Na diepgravend onderzoek en het inwinnen van juridisch advies door HP6 zijn wij te weten gekomen dat de Belastingdienst het niet eens is met het uitgesproken vonnis en van plan is in hoger beroep te gaan.

Wij willen u er uitdrukkelijk op wijzen dat  wanneer u het geclaimde bedrag van de Belastingdienst terug wilt vorderen het invullen van de modelbrief en de rekentool (zoals beschreven in bovengenoemd artikel) niet voldoende is!

U zult een individuele rechtszaak aan moeten spannen tegen de Belastingdienst.

Het starten van een rechtszaak tegen de Belastingdienst brengt ook kosten voor u mee: gerechtskosten ongeveer 500 euro en griffiekosten ruim 160 euro.

 

Het HP6 bestuur