Beboet verhuurders die te hoge huurprijs vragen

In een zespuntenplan om misstanden in de commerciële huursector aan te pakken pleit de Woonbond voor het beboeten van verhuurders die een te hoge huurprijs rekenen. Daarvoor moet het vragen van een te hoge huur als economisch delict worden behandeld. Dat maakt het mogelijk te hoge huurprijzen te straffen met een boete.

Voor huurwoningen tot €720,- geldt een puntensysteem waarmee de maximaal toegestane huurprijs voor een woning wordt berekend.  ‘Nu moeten verhuurders de huur verlagen wanneer een huurder ontdekt dat de huurprijs te hoog is, en dit via de Huurcommissie afdwingt. Maar er volgt geen straf,’ aldus Erik Maassen van de Woonbond. ‘Dat houdt voor de verhuurder  een prikkel in stand om het te blijven proberen. Je hebt niet zo veel te verliezen bij het overtreden van de regels. Het echt bestraffen van verhuurders die de fout in gaan geeft juist de prikkel je netjes aan de regels te houden. De Tweede Kamer heeft al een motie aangenomen waarin wordt gevraagd het rekenen van een te hoge huur als economisch delict te zien. De minister is nu dus aan zet.’

Meer huurders beschermen

Huurders die een vrijgekomen woning huren boven de sociale huurgrens van €720,- kunnen nu niet naar de Huurcommissie vanwege een te hoge huur, maar ook niet met problemen rond achterstallig onderhoud en servicekosten. Zij moeten met een geschil naar de rechter, wat een hoge drempel is. De Woonbond stelt voor de route naar de Huurcommissie open te stellen tot huurwoningen van €1.000,-.  Maassen: ‘Deze huurders verdienen ook een laagdrempelige manier om geschillen met de verhuurder te toetsen.’

Landelijke verhuurvergunning

Met een landelijk vergunningsstelsel wil de Woonbond huisjesmelkers aanpakken die in de fout blijven gaan. Deze verhuurders kunnen hun verhuurvergunning verliezen. Hiermee worden de rotte appels geweerd. Een landelijk systeem voorkomt bovendien dat een huisjesmelker in andere gemeenten op oude voet door blijft gaan. Zo bracht zakenblad Quote onlangs in beeld dat notoire huisjesmelker Marcel van Hooijdonk in 22 plaatsen woningen verhuurt.

Ook wil de Woonbond dat de mogelijkheid voor een anonieme klachtenprocedure of een collectieve klachtenprocedure wordt onderzocht. Nu leidt de stap naar de Huurcommissie soms tot intimidatie dor de verhuurder. Huurders moeten hier beter tegen worden beschermd. Bovendien moet er strenger worden opgetreden tegen verhuurmakelaars die onterecht bemiddelingskosten in rekening brengen en moet een landelijk expertiseteam gemeenten helpen bij het opzetten van huurteams waar huurders steun kunnen krijgen bij conflicten met verhuurders.

Goed verhuurderschap

De Woonbond doet de voorstellen in kader van het overleg over ‘Goed verhuurderschap’. Minister Ollongren kondigde eerder aan met een wetsvoorstel te komen om misstanden in de huurmarkt aan te pakken. Nu is het al weer enige tijd stil over dit onderwerp. Met deze zes voorstellen hopt de Woonbond dit proces weer vlot te treken.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: