Armoedecoalitie: verbeter bestaanszekerheid

Armoedecoalitie: verbeter bestaanszekerheid

19 maart 2021

Een miljoen mensen in Nederland heeft een te laag inkomen om vaste lasten -zoals de huur en de energierekening- te betalen. De Landelijke Armoedecoalitie roept het nieuwe kabinet daarom op om nú het verschil te maken en financiële bestaanszekerheid voor iedereen te realiseren.

Lege portemonnee
Door de coronapandemie neemt de armoede alleen maar toe Getty Images

Eén van de oorzaken van toenemende armoede: de woonlasten van huurders zijn de afgelopen jaren onevenredig opgelopen. Inmiddels heeft 26 procent van de huurders woonlasten die zo hoog zijn dat er onvoldoende geld overblijft voor minimaal noodzakelijke basisbehoeften. Door de coronapandemie is de situatie voor velen nog verder verslechterd. 

Adviezen voor nieuw kabinet

In het document ‘Bestaanszekerheid is broodnodig(externe link)’ werkte de Landelijke Armoedecoalitie op tal van gebieden adviezen uit waarmee het nieuwe kabinet aan de slag kan. Om armoede en schulden aan te pakken is een breed pakket van maatregelen nodig. Om te beginnen een toereikend inkomen voor iedereen, maar ook beleid dat ervoor zorgt dat schulden niet onnodig oplopen, regelingen en toeslagen eenvoudiger worden en problematische schulden worden aangepakt en voorkomen.

Wonen weer betaalbaar

Specifiek op het gebied van wonen adviseert de Armoedecoalitie:

  • Investeer juist nu in vergroten van het toegankelijk en betaalbaar woningaanbod, zowel in de sociale als in de private sector.
  • Investeer juist nu in verduurzaming. Zorg dat energiebesparing meer oplevert dan huurverhoging kost.
  • Compenseer huurders in slecht geïsoleerde woningen, bevries de huurprijzen in de categorieën F en G.
  • Realiseer een maximaal acceptabele woonlastenquote, gerelateerd aan een netto huishoudinkomen. Bijvoorbeeld 25 procent.
  • Schaf de verhuurderheffing af om investeringsruimte te maken

Samenwerkingsverband

In de Landelijke Armoedecoalitie werken maatschappelijke organisaties samen aan de bestrijding van armoede en schulden. De Woonbond is één van de veertien partners in de Landelijke Armoedecoalitie.