Arme huishoudens verwonen bijna de helft van hun inkomen

Het gemiddelde huishouden dat in Nederland in armoede leeft spendeert 48% van haar inkomen aan wonen. Dit is het hoogste Europese percentage na Denemarken.

Dat maakt de Federatie Opvang 21 maart bekend naar aanleiding van Europees onderzoek.

Arme Nederlanders hebben te hoge woonkosten
43% van de arme Nederlandse huishoudens spendeert meer dan 40% van het inkomen aan wonen. Dit is meer dan het Europese gemiddelde en meer dan landen als Zweden, het Verenigd Koninkrijk, en Frankrijk. Wanneer meer dan 40% van het gezinsbudget aan wonen wordt besteed, is een gezin officieel overbelast volgens de EU. Als die drempel overschreden wordt, wordt er aangenomen dat het algemeen welbevinden en de aanvaardbare levensstandaard bedreigd wordt.

Volgens Woonbonddirecteur Ronald  Paping is het tijd voor huurverlaging:
‘Wij herkennen dat veel huurders in Nederland een veel te groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan aan wonen. De huren zijn de afgelopen jaren enorm gestegen terwijl de inkomens zijn gedaald. Veel huurders leven in armoede. De Woonbond is dan ook een actie gestart voor huurverlaging. Een huurverlaging van gemiddeld 10% geeft lagere inkomens wat extra ademruimte.’

Op de actiesite actiehuurverlaging.nl van de Woonbond kunnen huurders een oproep tot huurverlaging aan hun verhuurder doen.

Groter verschil arm en rijk
Het verschil tussen arme en niet-arme huishoudens wat betreft overbelasting door woonkosten is met 23 percentpunten gestegen tussen 2010 en 2016. Dat brengt Nederland in de top 2 van landen waar de ongelijkheid tussen arme en niet-arme huishoudens het grootst is.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd
Lichte stijging lokale lasten huurders in grote gemeenten
Sociale huur belangrijk thema bij verkiezingen 21 maart