Amsterdamse huurders winnen rechtszaak tegen De Key

De rechtbank heeft de huurders gelijk gegeven in een rechtszaak die ze  hadden aangespannen tegen hun verhuurder Woonstichting De Key.

Daarmee krijgen De Key en de minister van Infrastructuur en Waterstaat een gevoelige tik op de vingers. Het gaat om een vastgoedscheiding uit 2016, waarbij de woningcorporatie onder andere 600 sociale huurwoningen en een onbekend aantal ateliers uit de maatschappelijk vastgoedportefeuille heeft overgeheveld naar een commerciële tak.

Instemmingsrecht

De rechtbank is van oordeel dat huurders instemmingsrecht hebben bij ingrijpende besluiten van woningcorporaties, zoals scheidingen en fusies en dat De Key en de minister hen dit instemmingsrecht hebben onthouden.

Besluit Aw vernietigd

Ook is de rechtbank van oordeel dat de wijze van scheiden in maatschappelijk en commercieel vastgoed door De Key – namens de minister goedgekeurd door de toezichthouder Autoriteit woningcorporaties (Aw) – niet voldoet niet aan de eisen van de wet en mist aan transparantie. Het besluit van de Aw is daarmee vernietigd. De minister moet de vastgoedscheiding van De Key opnieuw beoordelen.

Belangrijke overwinning

De huurders zijn naar de rechter gestapt in een poging bewoners en woningzoekenden te vrijwaren van de versmalde invulling van de volkshuisvestelijke taak door Woonstichting De Key en diens harde zakelijke bedrijfsvoering. Die is sinds een statutenwijziging sterk gericht op lucratieve doelgroepen zoals starters en tijdelijke huurders. De uitspraak van de rechter is een belangrijke overwinning voor het beschermen van de participatie en medezeggenschap van huurders, vindt Huurdersvereniging Arcade van De Key.

Nieuw conflict over wenteltrap

Inmiddels hebben andere huurders van De Key weer een nieuw conflict met hun verhuurder. Dit keer gaat het om het voornemen van De Key om in een pand aan de Mesdagstraat een massief houten wenteltrap naar zolder te slopen. De bewonerscommissie Mesdagstraat is hiertegen in het geweer gekomen. Dit conflict komt bovenop de strijd die de bewonerscommissie jarenlang heeft geleverd over de zolderkamers. Op een gegeven moment heeft De Key de zolderkamers bestempeld als berging en het gebruik ervan verboden. Na dreiging met een rechtszaak heeft De Key na vijf jaar toegegeven dat de zolderkamers slaapkamers zijn.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: