Afdwingbare maatregelen nodig tegen hoge warmtetarieven

De grote warmteleveranciers hebben het afgelopen jaar meer winst gemaakt dan wat toezichthouder ACM redelijk vindt. In 2018 lag het rendement met 7,1% van de grote warmteleveranciers ruim boven het maximum van 6,6%, zo blijkt uit de ACM rendementsmonitor. De Woonbond verwacht dat die winst alleen maar verder is gestegen en vindt daarom dat de minister nu steviger moet optreden.

Oproep over tarieven

Dit voorjaar stuurde de Woonbond samen met Aedes, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis hierover een brief naar de minister. Daarin deden zij de oproep dat tarieven van warmtenetten de komende jaren niet meer mogen stijgen. De recente cijfers van ACM bevestigen dat de warmtetarieven al ruim hoog genoeg zijn.

Minister moet steviger optreden

Warmteleveranciers krijgen de extra winsten in de schoot geworpen. Hun tarieven zijn namelijk gekoppeld aan die van aardgas. Gas is door de stijging van de energiebelasting flink duurder geworden, in 2019 gemiddeld maar liefst € 160 per huishouden. Omdat restwarmteleveranciers geen energiebelasting betalen, hebben zij door de toegestane tariefsverhogingen hun rendementen flink kunnen opschroeven.

Meer bevoegdheid

De Woonbond en Vereniging Eigen Huis vinden dat de minister op korte termijn de bevoegdheid moet krijgen om de warmtetarieven te matigen als de rendementen van de warmtebedrijven te hoog oplopen. Het bevriezen van de maximumtarieven kan zo’n maatregel zijn. Dan kunnen onbedoelde effecten van de koppeling aan de gasbelasting teniet worden gedaan en is de consument niet langer afhankelijk van de welwillendheid van zijn warmteleverancier.

Beter rapporteren over rendementen

Een andere optie is dat toezichthouder ACM jaarlijks in plaats van tweejaarlijks moeten rapporteren over de rendementen van warmtebedrijven. Rendementen worden dan eerder zichtbaar en kan er op tijd worden bijgestuurd. Ten slotte vinden De Woonbond en Vereniging Eigen Huis dat de tarieven voor volgend jaar eerder bekend moeten worden gemaakt. Nu worden consumenten eind december overvallen door de hoge tarieven en speelt de tariefontwikkeling geen rol in het politieke debat.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: