Leefbaarheidsfonds

Iets doen voor uw buurt?

Het leefbaarheidsfonds is een fonds van waaruit HP6 donaties kan doen aan organisaties, verenigingen of georganiseerde huurders die in het kader van leefbaarheid iets voor de buurt of wijk willen organiseren of doen. Hieraan zijn enkele criteria verbonden. Neem voor meer informatie over dit leefbaarheidsfonds contact op met Piet Prins, secretaris van het bestuur van HP6.