Energievraagstuk

Op 14 september heeft de Huurdersvereniging Poort6 samen met de Woonbond een avond georganiseerd voor haar leden over het energievraagstuk.

Het mag duidelijk zijn dat fossiele brandstoffen opraken, en ook het milieu belasten waardoor er een grote mate van opwarming op aarde plaatsvindt. Dit heeft geleid tot klimaatafspraken, waarin landen wereldwijd maatregelen hebben afgesproken om tot een vermindering te komen van de uitstoot van CO2. Dat heeft vergaande gevolgen, ook voor ons als huurders. Om die gevolgen inzichtelijk te krijgen en om tot resultaat te komen, zijn er veel stappen nodig van verschillende partijen, zoals de verhuurder, gemeente, maar ook de huurders zelf. Wat we vanavond hebben gehoord laat tegelijk zien dat het samenwerken tussen Gemeente, Poort6 en Huurdersvereniging hierbij ook van groot belang is.

Deze avond hebben drie partijen hun visie laten zien op deze toch ingewikkelde materie. En dat niet alleen de druk enorm is, maar er ook behoorlijke dilemma’s bestaan.

De gemeente Gorinchem, vertegenwoordigd door de heer Dick Rumpff, heeft laten zien waar de Gemeente nu staat en waar de mogelijkheden en moeilijkheden van de Gemeente liggen. Men is bijvoorbeeld druk bezig om te kijken naar andere soorten van verwarming, als vervanging van het aardgas en het gasleidingsnetwerk niet meer vervangen wordt. En ook de uitstoot van de Gemeente en haar diensten te verlagen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan openbaar vervoer en veerdiensten.

Namens Poort6 heeft René Wiersema de problematiek en dilemma’s van de verhuurderskant duidelijk belicht. Omdat het uitgangspunt van Poort6 is dat huren betaalbaar moeten blijven, en de nodige aanpassingen erg veel geld kosten. En naast betaalbaarheid is ook de uitvoering een mogelijke hindernis, omdat aannemers dit ook uit moeten kunnen voeren binnen de gestelde termijnen. Het is tenslotte niet alleen een Gorcums feestje, maar speelt in het hele land. Men is dan ook bang dat door de enorme druk die nu ontstaat de prijzen ook de pan uit zullen rijzen. En daarbij komt dat de benodigde technieken nog in ontwikkeling, en daarmee ook nog kostbaar zijn.

Een grote drive achter deze avond was Jaap van Leeuwen van de Woonbond. Hij liet in zijn presentatie duidelijk zien hoe groot de druk is om tot actie over te gaan. Simpel gezegd, per dag zou er in Gorcum één huis omgebouwd moeten worden naar Nul Op de Meter, wat wil zeggen; zonder het verbruik van fossiele brandstof verwarmd en voorzien van warm water. Dit is een hele hoge lat, waarmee uiteindelijk ook huizenbezitters te maken zullen gaan krijgen, domweg omdat er op termijn geen gas meer geleverd gaat worden.

Na deze presentaties is er een discussie gestart waarin op een heldere manier ook de standpunten van huurders is verwoord. En zijn er een aantal ballonnetjes opgelaten over enkele zaken waaronder een mogelijkheid om zonnepanelen te zetten tot een collectieve inkoop van energie.

Jaap laat zien dat er ook voor bewoners nog veel winst valt te behalen door energiezuiniger te gaan leven. Er kan op eenvoudige manier, soms met een kleine investering al een flink resultaat worden geboekt bij besparingen op het energiegebruik. Om bewoners hierin te begeleiden is er gevraagd naar mensen die bereid zijn energiecoach te worden. De Woonbond leidt mensen op om als energiecoach te kunnen werken. Er is al een groepje mensen bereid gevonden om hieraan deel te nemen. Maar mocht u zich hierbij aan willen sluiten dan heel graag. U kunt zich dan melden bij HP6

Als HP6 kijken wij, ondanks de wat lage opkomst, op een zeer geslaagde avond terug. Waarbij alle partijen helderheid hebben gekregen over de huidige stand van zaken en elkaars standpunt en inzicht. En met de aanmelding van de energiecoaches als bijkomend maar zeer plezierig resultaat. En we spreken onze dank uit naar de drie presentatoren die met elkaar dit tot een verhelderende avond hebben gemaakt.