Onderhoud & nieuwbouw

Sociaal Plan

Als er sprake is van sloop/nieuwbouw of renovatie zijn over de rechten en plichten van huurders afspraken gemaakt in een sociaal plan. Dit sociaal plan is tot stand gekomen in overleg met de gemeente en Poort6. Hieronder vatten we een aantal belangrijke punten uit het sociaal plan voor u samen. Het volledige sociaal plan kunt u hier downloaden.

Stadsvernieuwingsurgent
Wordt uw woning gesloopt, dan moet u op zoek naar andere woonruimte. U wordt dan stadsvernieuwingsurgent. Dit betekent dat u met voorrang kunt reageren op woningen die door de corporatie worden aangeboden. Wanneer de stadsvernieuwingsugentie ingaat, dat hangt van de nieuwbouwplannen af. U wordt niet automatisch stadsvernieuwingsurgent zodra u hoort dat uw woning op termijn gesloopt wordt. Dit kan in sommige situaties nog een aantal jaar duren.

Uw inschrijving als woningzoekende met stadsvernieuwingsurgentie staat los van een eventuele bestaande inschrijving waarbij u wachttijd heeft opgebouwd. U raakt uw bestaande inschrijving met wachttijd niet kwijt. U neemt deze gewoon mee. Toewijzing van woningen aan stadsvernieuwingsurgenten vindt plaats op basis van de langste woonduur. Reageren twee huurders op dezelfde woning, dan krijgt de huurder die het langst in de huidige woning woont, als eerste een aanbieding.

Leefbaarheid
Op het moment dat de eerste bewoners gaan verhuizen, betekent dit vaak ook iets voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt. Dit is voor HP6 ook een belangrijk onderdeel van het sociaal plan. Poort6 zet zich in om ervoor te zorgen dat de buurt zo lang mogelijk een prettige woonomgeving blijft. Dit kan bijvoorbeeld door woningen tijdelijk of antikraak te verhuren.

Geen dubbele huur
Op het moment dat u gaat verhuizen wordt u maximaal 1 maand vrijgesteld van huur zodat u geen dubbele huur hoeft te betalen.

Huurgewenning
De huurprijs van de nieuwe woning, kan hoger zijn dan de huurprijs van de huidige woning. In sommige  gevallen heeft u recht op een huurgewenningsregeling. Of u hier recht op heeft hangt onder andere af van de hoogte van de huur en uw inkomen.

Verhuiskostenvergoeding
Omdat u noodgedwongen uw woning moet verlaten, heeft u recht op een verhuiskostenvergoeding. Deze bedraagt € 6.505,- (prijspeil 28 februari 2022). U krijgt deze in twee delen uitbetaald. Het eerste deel (60%) ontvangt u na schriftelijke opzegging van de huurovereenkomst van de oude woning. Het tweede deel (40%) ontvangt u na het inleveren van de sleutels en het leeg opleveren van de oude woning.

Ook als uw woning ingrijpend wordt gerenoveerd terwijl u in de woning blijft wonen, heeft u recht op een tegemoetkoming voor gederfd woongenot tijdens en na de renovatie. Dit is alleen van toepassing als de werkzaamheden langer dan een week duren. In sommige gevallen heeft u ook recht op een vergoeding voor “gevolgschade” die verband houdt met de renovatie. Voor beide situaties zijn vaste bedragen afgesproken.