Geschillen

Een individuele klacht? Neem contact op met Poort6

De huurdersvereniging is er om huurders te ondersteunen en adviseren. Maar we zijn geen ‘klachtenbureau’. Als u een geschil heeft met de corporatie, dan kunt u op de website van Poort6 kijken wat de juiste weg is die u moet bewandelen.

Uiteraard zijn we er wel om signalen uit de verschillende wijken op te vangen en daar wat mee te doen.  Het gaat dan om structurele signalen die door ons in een voorstel kunnen worden omgezet voor het wijzigen van beleid of beheer. Die voorstellen kunnen wij dan met de directie bespreken. Dit geldt dus niet voor individuele klachten van huurders. Deze meldt u eerst bij Poort6 zelf. Komt u er echt niet uit en wilt u voorkomen dat het een officieel geschil wordt, dan kunt u wel contact met ons opnemen voor advies.