Actie tegen miljardenheffing sociale huur

Corporaties maken deze dagen weer de verhuurderheffing over naar de Belastingdienst. Gisteren deelden corporaties massaal screenschots van het over te maken bedrag op twitter, om duidelijk te maken dat er enorme bedragen uit de huursector verdwijnen om de staatskas te spekken terwijl er een enorm gebrek is aan betaalbare huurwoningen.

Corporaties gebruikten de #wooncrisis en #ikwileenhuis om aandacht te vragen voor de verhuurderheffing. Samen met de Woonbond  roepen de corporaties de politiek op eindelijk een eind te maken aan de verhuurderheffing.

Liever bouwen

Corporaties laten zien dat de verhuurderheffing het aanpakken van de wooncrisis in de weg staat. Zo schrijft Hester van Buren, bestuursvoorzitter bij Rochdale: ‘Bij deze weer ruim 37,5 miljoen euro van onze huurders voor de staatskas. Veel liever van hadden we 1000 woningzoekenden aan een betaalbare woning geholpen.’ Woningstichting Nieuwkoop tweet: ‘Als kleine corporatie meer dan € 815.000 euro overgemaakt als straf voor het hebben van sociale huurwoningen. Met dat geld hadden wij graag woningen gebouwd waar onze woningzoekenden al 7 jaar op wachten!’

Verhalen huurders en woningzoekenden

Ook delen woningzoekenden en huurders hun persoonlijke verhaal over de wooncrisis via de actiesite wooncrisis.nl of op  Meldpunt Huuralarm.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: