Aantal onderhoudszaken Huurcommissie neemt toe

In 2019 deed de Huurcommissie tot nu toe uitspraak in 453 zaken waarbij een huurder huurverlaging wilde afdwingen bij de verhuurder, wegens gebreken aan de huurwoning. Daarmee dwongen zij een gemiddelde – tijdelijke – huurverlaging van 220 euro af. Dat blijkt uit onderzoek van BNR Nieuwsradio.

In 2019 werden er tot nu toe twee keer zoveel zaken door de Huurcommissie behandeld als in dezelfde periode in 2018. Het is niet duidelijk waar dit verschil door komt. Het kan zijn dat meer huurders tegen achterstallig onderhoud aanlopen, of dat juist meer huurders de gang naar de Huurcommissie weten te vinden.

Meldpunt

Dat er veel problemen spelen op het gebied van onderhoud, zeker in de commerciële huursector, blijkt ook wel uit de meldingen op het Meldpunt Commerciële verhuur. Veruit de meeste klachten die hier binnen komen gaan over achterstallig onderhoud en gebreken aan de woning.

Procedure Huurcommissie

Wanneer de verhuurder na verzoek van de huurder geen onderhoud pleegt kunnen huurders met een gereguleerd huurcontract naar de Huurcommissie stappen. De Huurcommissie toets de ernst van de gebreken en kan vervolgens besluiten tot een tijdelijke huurverlaging van 20%, 30% of 40% van de huurprijs. Dat is een goede prikkel om de verhuurder toch in beweging te krijgen.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: