Aantal daklozen sinds 2009 meer dan verdubbeld

Het aantal daklozen in ons land is in tien jaar meer dan verdubbeld van 17.800 naar 39.300. Onder jongeren en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond is het aantal daklozen zelfs verdrievoudigd.

Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers. Net als in voorgaande jaren was in 2018 het merendeel (84 procent) van de daklozen man. Ruim 37 procent van alle daklozen verbleef in een van de vier grootste gemeenten (G4): Amsterdam, Rotterdam, Den Haag of Utrecht. Van alle 18- tot 65-jarige daklozen had 57 procent een migratieachtergrond.

Aantal jongere daklozen verdrievoudigd

Van de daklozen in 2018 waren er 12.600 (bijna een derde) tussen de 18 en 30 jaar, ruim drie keer zoveel als in 2009. Ongeveer de helft was tussen de 30 en 50 jaar. Hoewel het aandeel daklozen in deze leeftijdsgroep tussen 2009 en 2018 afnam van 57 procent naar 49 procent, vormden zij nog steeds de grootste groep.

Bijna de helft heeft niet-westerse achtergrond

Het aantal daklozen met een niet-westerse migratieachtergrond verdriedubbelde tussen 2009 en 2018 nagenoeg, van 6.500 naar 18.300. Op het totaal aantal 18- tot 65-jarige daklozen steeg het aandeel van 36 procent in 2009, naar ongeveer de helft in 2016 en later.

Wat is dakloos?

Het onderzoek richtte zich op de feitelijk daklozen. Dit zijn mensen die slapen in de open lucht, in overdekte openbare ruimten, zoals portieken, fietsenstallingen, stations, winkelcentra of een auto, of binnen slapen in passantenverblijven van de maatschappelijke opvang en eendaagse noodopvang, of op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie, zonder vaste verblijfplaats.

Bron: woonbond.nl

Gerelateerd: