Aanpak woekerpijzen huursector vraagt meer dan noodverband

Minister Ollongren wil het voor gemeenten met een krappe woningmarkt mogelijk maken tijdelijk grenzen te stellen aan de woekerprijzen in de vrije sector.

De prijzen in de vrije sector lopen de spuigaten uit. Met een zogenoemde ‘noodknop’ moeten gemeenten hier een rem op kunnen zetten, volgens de minister. De meest voor de hand liggende manier om woekerhuren te bergenzen, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer,  is een maximum stellen aan de huurprijs aan de hand van een percentage van de WOZ-waarde van de woning.

WOZ-waarde
De Woonbond is blij dat er eindelijk een stapje wordt gezet richting de aanpak van woekerhuren in de vrije sector. Daar pleiten zij al erg lang voor. Maar de koppeling aan de WOZ-aarde ligt niet voor de hand. Dat zegt hoogleraar Hugo Priemus ook in dagblad Trouw. Ook de sociale huursector kent een maximum huurprijs die deels afhankelijk is van de WOZ-waarde en daar zorgt de hoge WOZ-waarde juist voor veel ruimte voor huurstijgingen.

Priemus: “Dus ook in de vrije sector kunnen beleggers met een aan de WOZ-waarde gekoppeld maximum nog flink verdienen. In de praktijk verandert er niet veel.”

Huurprijsbescherming moet beter
De Woonbond wil dat de huurprijsbescherming voor de sociale én de vrije sector wordt verbeterd. Dat kan door het woningwaarderingsstelsel, waarmee de maximale huurprijs voor sociale huurwoningen wordt berekend, te verbeteren door de WOZ-waarde juist uit dit systeem te halen. Tegelijkertijd moet de bescherming van dit puntenstelsel worden uitgebreid. Nu is het zo dat woningen die volgens het puntenstelsel boven de sociale huurgrens van €710,68 aangeboden kunnen worden, helemaal geen huurprijsbescherming meer hebben. Die grens moet omhoog zodat meer huurders worden beschermd tegen woekerprijzen. “Er moet veel meer gebeuren dan het leggen van een noodverbandje”, aldus Paulus Jansen, directeur van de Woonbond in Trouw.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: