7500 nieuwe woningen door transformatie van panden

De transformatie van leegstaande kantoren, fabrieken, maatschappelijk vastgoed en winkels heeft vorig jaar 7500 nieuwe woningen opgeleverd. Het zijn vooral kleinere huurwoningen voor alleenstaanden.

Dit blijkt uit onderzoek van het CBS, in opdracht van het ministerie van BZK. In totaal zijn 1900 panden verbouwd tot woonruimte. Het aandeel van transformatie in de totale toename van de woningvoorraad bedroeg vorige jaar 8 procent.

Vooral kantoren verbouwd
De verbouw van kantoren leverde de meeste nieuwe woningen op: ruim 3100; 17 procent van de woningen was oorspronkelijk maatschappelijk vastgoed, zoals een zorginstelling. De transformatie van winkels en fabrieken leverde nog eens 1500 woningen op.

Zuid-Holland en Amsterdam koplopers
Zuid-Holland leverde als dichtstbevolkte provincie de meeste nieuwe woningen door transformatie op: 20 procent. Vooral in Den Haag en Delft werden veel panden verbouwd tot woonruimte. Van alle gemeenten is Amsterdam transformatiekoploper met 635 nieuwe woningen.

Vooral kleine huurwoningen

Het CBS heeft ook onderzoek gedaan naar de kenmerken van de nieuwe woningen. Hierbij is gekeken naar de periode 2014-2016. Het gaat met name om kleinere huurwoningen met een oppervlakte minder dan 50 m2.

De bewoners zijn vooral alleenstaanden met een laag inkomen, van wie een aanzienlijk deel studenten. Woningcorporaties hebben 8 procent van de nieuwe woningen in bezit, overige verhuurders 82 procent. De rest zijn koopwoningen.

Bron: woonbond.nl
Foto: pixabay.com

Gerelateerd: