15% van de huurders van Poort6 krijgt 0% huurverhoging

Gorinchem, 15 april

Persbericht: Dit jaar krijgt 15% van de huurders van Poort6 0% huurverhoging. De gemiddelde huurverhoging blijft beperkt tot het inflatiepercentage van 1,6%. Dit ligt ruim onder het maximaal toegestane huurverhogingspercentage van 4,1%.

Gemiddeld 1,6% huurverhoging

Poort6 kiest er bewust voor om de gemiddelde huurverhoging te beperken tot het inflatiepercentage van 1,6%.
Net als de afgelopen twee jaar vraagt Poort6 geen inkomensafhankelijke huurverhoging. 15% van de huurders krijgt dit jaar 0% huurverhoging. Het maximale huurverhogingspercentage dat wordt doorberekend is 2%. Dit is een beperkte opslag van 0,4% boven het inflatiepercentage. Poort6 houdt hiermee nadrukkelijk rekening met de betaalbaarheid van de woningen. Voor 1 mei krijgen alle huurders van Poort6 persoonlijk bericht over de huurverhoging.

Ook woonlasten tellen mee

Marije Buursink, directeur-bestuurder van Poort6: “Een thuis bieden en thuis geven, daar maken we ons de komende jaren hard voor. Een betaalbare woning hoort daar zeker bij. En ik snap heel goed dat voor een grote groep huurders, elke euro daarbij telt. Ookal wordt de huurverhoging voor een groot deel gecompenseerd door de huurtoeslag, bij het bepalen van de huurverhoging houden we echt rekening met de betaalbaarheid van onze woningen. We vragen niet meer dan noodzakelijk om ons huishoudboekje op orde te houden. Daarbij kijken we niet alleen naar de huurprijs. Alle woonlasten tellen mee en die komen steeds meer onder druk te staan. Daarom kijken wij binnen Poort6 ook wat wij kunnen doen om de woonlasten zo laag mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door woningen beter te isoleren. We kunnen niet alle woningen tegelijk aanpakken, maar we werken er wel hard aan om het tempo nog wat verder op te schroeven.”

Huurverlaging

Aedes (de branchevereniging voor woningcorporaties) en De Woonbond hebben in december 2018 een sociaal huurakkoord gesloten. Aedes en de Woonbond delen -net als Poort6- de opvatting dat de groep huurders met een laag inkomen en een relatief hoge huur extra aandacht verdient bij het huurbeleid. Marije Buursink: “Er is sprake van relatief hoge woonlasten als een huurder van een sociale huurwoning een inkomen heeft waarmee hij recht heeft op huurtoeslag, terwijl de huur boven de € 720,42 ligt. In het Sociaal Huurakkoord is afgesproken dat er een mogelijkheid komt om in dat geval op verzoek van de huurder de huur te verlagen. Poort6 past deze regeling al langer toe.”

Huurbevriezing

Er zijn ook situaties waarbij de huurprijs hoger is dan de geldende ‘aftoppingsgrens’ Volgens het Sociaal huurakkoord zou specifiek maatwerk in deze situaties uitkomst kunnen geven. Poort6 wil dit maatwerk ook zoveel mogelijk bieden aan huurders die te maken hebben met betalingsproblemen. In die situaties bekijkt Poort6 op welke manier zij kan helpen. Meer informatie over huurbevriezing of huurverlaging is te vinden op www.poort6.nl.

Positief advies HP6

Het huurverhogingspercentage wordt ieder jaar ook voorgelegd aan HP6 -de huurdersvereniging .

Secretaris Piet Prins zegt: “HP6 heeft een positief advies gegeven over de huurverhoging van 2019. Poort6 zet het nieuwe beleid van vorig jaar door en dat is een goede zaak. We blijven de effecten van dit nieuwe beleid wel goed in de gaten houden. En betaalbaarheid in de breedste zin van het woord blijft hoog op de agenda staan”.

Bron: Inge Vrieling/Poort6
Foto: pixabay.com