Meer huurders aangesloten bij woonbond

In 2017 zijn er 1.646.869 hurende huishoudens aangesloten bij de Woonbond. Een groei van ruim 8.000 huishoudens ten opzichte van 2016.

Ook voorgaande jaren groeide de achterban. Eind 2015 stond de teller nog op 1.585.012 aangesloten hurende huishoudens.

Huurdersorganisaties en persoonlijke leden
De Woonbond kent zowel persoonlijke leden als lidorganisaties. Huurders zijn persoonlijk lid om gebruik te kunnen maken van de diensten van de Woonbond, zoals bijvoorbeeld de Huurderslijn, en om de woonbond te steunen in de landelijke lobby. Huurdersorganisaties zijn vooral lid om de landelijke lobby te steunen en vanwege de ondersteuning van de bond in het werk van de huurdersorganisatie. Woonbonddirecteur Ronald Paping: ‘Het is goed om te zien dat jaar op jaar meer huurders de weg naar de Woonbond weten te vinden. Een mooie waardering van ons werk.’

Bron: woonbond.nl